Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Lékařská péče pro celou rodinu

Pane starosto, právě jsme se přistěhovali a hledáme lékařskou péči pro celou rodinu, jaké jsou zde možnosti?

Dostupnost lékařských služeb v naší městské části je velmi dobrá a dovolím si říci, že zatímco v jiných částech Prahy i v dalších městech se tisíce lidí potýká s nedostatkem například zubařů a praktických lékařů, u nás se tyto služby neustále rozšiřují.

Staráme se o tři polikliniky, kde působí desítky lékařů a systematicky pokrývají lékařské služby pro všechny věkové skupiny obyvatel. V poliklinice Lípa jsou k dispozici chirurgické obory na špičkové úrovni, také urologie, dermatologie i rehabilitace.

Aktuálně řešíme především pediatrickou péči, dětí přibývá, což je samozřejmě pro městskou část pozitivní zpráva, je ale třeba pokrýt služby pro mladé rodiny, které zde bydlí.  Jedná se nejen o lékařskou péči, ale také o mateřské a základní školy, sportovní i volnočasové možnosti. Ale vraťme se ke zdravotnictví. Obecně se v celé republice řeší nedostatek dětských praktických lékařů a díky stabilně dobrým vztahům s místními poskytovateli zdravotní péče mohu říci, že v poliklinikách Hůrka a AKESO v Praze 13 navyšují počet pediatrických ordinací a rozšiřují tak kapacity.

Novou ordinaci praktického lékaře nedávno otevřeli v poliklinice Janského a další dvě jsou před otevřením v poliklinice Hůrka, kde zároveň budou k dispozici i dvě nové ordinace pro děti a mládež. Během května zde přibude také gynekologie. Vedle těchto tří poliklinik, které sídlí v našich prostorách, jsou zde i desítky soukromých ordinací a lékařských pracovišť. Například v Nových Butovicích v AKESO poliklinice rozšířili počet zubních ordinací a také s tím spojené služby dentální hygieny. Volné kapacity tam také avizovali v ordinacích pediatra a jednodenní chirurgie. Specializovanou oční péči naleznete v Klinice JL na Slunečním náměstí, včetně nejnovějších zobrazovacích metod a dalších služeb z oblasti neurologie, endokrinologie nebo ORL.

Naší prioritou je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče pro každého obyvatele. Velice si vážím kvalitní a úzké spolupráce se  zdravotnickými zařízeními, díky dobrým vztahům pokračujeme v organizování vzdělávacích přednášek například pro kluby seniorů nebo každoroční dentální hygienu u našich nejmenších, a to jak v základních, tak mateřských školkách.

Zdraví je naší nejcennější hodnotou a jsem rád, že mohu konstatovat: zdravotnické služby v naší městské části se nejenže udržují na vysoké úrovni, ale i neustále rozšiřují. Pro veřejnost každoročně v červnu připravujeme také Den zdraví, kde se jednotlivá zdravotnická zařízení prezentují a každý si zde může například změřit krevní tlak nebo cukr a seznámit se s možnostmi péče a také zdravotní prevence. Snažíme se, aby v naší městské části byla zastoupena co nejširší a nejkvalitnější zdravotní péče o každého z nás a nikdo nemusel kvůli běžným návštěvám lékaře cestovat po Praze nebo trávit dlouhé hodiny v čekárnách nemocnic. 

S úctou a přáním příjemných jarních dnů

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13