Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oslava Dne Země

V Centrálním parku jsme v úterý 23. dubna opět slavili Den Země. Akci již tradičně pořádal odbor životního prostředí v rámci MA 21. Program byl cíleně zaměřen zejména na kolektivy z našich mateřských a základních škol, ale také na rodiny s menšími dětmi. Osvětová akce plná her s tématy z oblasti ochrany přírody a životního prostředí letos do parku přilákala asi sedm set dětí. Děti si zahrály terénní hry připravené pracovnicemi odboru životního prostředí, mohly se podívat, jaký vývoj mají různí živočichové od vajíček přes stádia larvy až po dospělce. Na stanovišti s maketou toalety nazvaném Záchod není černá díra se děti dozvěděly, co do toalety patří a co ne a co se stane, když se to do toalety spláchne. Pro větší děti byla připravena naučná hra, kde odpovídaly na otázky z říše zvířat i rostlin. Sekce ekologické výchovy v organizaci Lesy hl. m. Prahy si připravila stánky plné poznání a her na téma „Ptačí říše“. V letošním roce se k nám také se svými stanovišti přidala místní pobočka Bezpečná třináctka Ve čtvrtek 25. dubna se uskutečnil 21. ročník akce Bezpečná 13 aneb Bezpečnost zajištěna. Akci zahájil starosta Prahy 13 David Vodrážka, spolu s ministryní obrany Janou Černochovou a primátorem hlavního města Prahy Bohuslavem Svobodou. Primátor se zahájení zúčastnil v rámci oficiální návštěvy Prahy 13, během které se zajímal především o témata související s místním rozvojem a bezpečností třinácté městské části. Na Slunečním náměstí v Praze 13 se představily složky integrovaného záchranného systému v rekordním zastoupení. Děti i dospělí měli unikátní příležitost si na vlastní oči prohlédnout a vyzkoušet vybavení zásahových vozů nebo policejního vrtulníku a promluvit si s posádkou. Na místě byl také záchranářský vůz Golem, pyrotechnici s vybavením, zástupci armády, policie i hasičského sboru. Během odpoledne proběhly na travnaté ploše Slunečního náměstí ukázky práce v terénu jednotlivých složek a nechyběli ani služební psi a koně. „Bezpečná třináctka je akcí, kterou pořádáme pro obyvatele naší městské části již dvacet jedna let. Letošní ročník je rekordní, co se týče počtu vozů a zástupců jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a strategické infrastruktury.

Děkuji všem nejen za tuto akci, ale především za jejich celoroční práci, která je obětavou službou pro každého z nás,“ poděkoval David Vodrážka a dodal: „Je velmi důležité si například takovouto akcí připomínat, kolik lidí je pro naše bezpečí špičkově připraveno kdykoliv zasáhnout.“ Lucie Steinerová Městské knihovny v Praze Stodůlkách a Lužinách a místní Dům dětí a mládeže s hrami na téma „Ptactvo“. Česká společnost pro ochranu netopýrů měla moc hezké stanoviště, tentokrát bohužel bez živých netopýrů. V neposlední řadě nám stanoviště například o žížale, krtkovi a žábách připravila paní Jitka Straková. Moc nás potěšily dobré znalosti dětí, které byly za splněné úkoly odměněny a dopoledne si náležitě užily. V průběhu akce si děti s paní místostarostkou Marcelou Plesníkovou zasadily dub letní. 

Eva Beránková