Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Řidičské průkazy

Standardní lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je 20 dnů. V Praze tuto agendu zajišťuje výhradně Magistrát hl. m. Prahy. Žadatelé musí navštívit Odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy na adrese: Na Pankráci 1685, Praha 4 (administrativní budova Business Centre Vyšehrad), tel. 236 005 490. K návštěvě přepážky registru řidičů se můžete objednat také přes internet (www.praha.eu) a rezervovat si termín odbavení dle vašich časových možností. Řidičské průkazy, jejichž platnost skončila v době nouzového stavu, budou platné po dobu deseti měsíců od skončení jejich platnosti. 

-red-