Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zvířátka a loupežníci

Ku příležitosti Dne Země se ve dnech 10. a 11. dubna konala ve Spolkovém domě divadelní přestavení Divadla Kapsa pro děti z mateřských a základních škol. V rámci ekologické výchovy je pořádal Odbor životního prostředí. Tato představení pořádáme v naší městské části již od roku 1997 a jsou hrazená z rozpočtu OŽP MČ Praha 13. Smyslem představení je ekologická osvěta a výchova nejmenších dětí zajímavou formou. 

Představení zahájila místostarostka Marcela Plesníková, která také vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti na téma pohádky. Nejlepší malíři a kreslíři budou po zásluze odměněni. 

Čtyř představení se zúčastnilo na osm set dětí z mateřských a základních škol naší městské části. 

Eva Beránková