Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Doprava nemocných nejen na třináctce

Na území Prahy působí Zdravotnická záchranná služba Hl. města Prahy (ZZS HMP), k dispozici na tísňové lince 155 nebo evropské tísňové lince 112, která zasahuje u dopravních nehod, dojíždí k pacientům, jejichž zdravotní stav se náhle zhoršil nebo jsou v ohrožení života. Pro převozy přímo neohrožující život jsou určeny sanitní vozy pro dopravu raněných, nemocných a rodiček (dále DRNR). Sanitní dopravou se zabývají také soukromé firmy. Jednou z nich je firma Kvatro, s. r. o., Rescue Ambulance  Service, která od roku 1999 sídlí v Praze 13. Několik otázek souvisejících se zmíněnou problematikou jsme položili jejímu řediteli Radku Boučkovi.

Pro koho je doprava sanitním vozem DRNR určena?


Naše služby mohou využívat pacienti, kteří se potřebují dopravit na kontrolu k obvodnímu nebo specializovanému lékaři, na rehabilitaci, k hospitalizaci do nemocnice, či převézt mezi zdravotnickými a lázeňskými zařízeními, LDN, domovy důchodců apod.

Jakým způsobem jsou tyto služby hrazeny?


Pokud ošetřující lékař indikuje převoz pacienta, vyplní tzv. Příkaz k zdravotnímu transportu (PKZT). Pacient ho předá v den transportu řidiči sanitního vozu. Pak je převoz plně hrazen ze zdravotního pojištění pacienta, a pacient nic neplatí. V případě, že pacient vystavený příkaz nemá, hradí převoz sám.

Mohou sanitní služby využívat i nepohybliví pacienti nebo pacienti na invalidním vozíku?

Naše firma se snaží svoje sanitní vozy pro tyto pacienty přizpůsobit. Jsou vybavena nájezdovou rampou pro transportní křeslo. Proto práci zvládne i jeden řidič. Obtížnější situace nastává, když pacienti bydlí ve vyšším patře bez výtahu a je nutné je snést. V současné době naše firma disponuje sanitními vozy vždy s jedním řidičem. Případy, kdy je potřeba pacienta transportovat vsedě, řešíme individuálně dle možností našich a rodiny pacienta. Ideální je, pokud může být přítomen někdo, kdo řidiči pomůže. Pokud tato možnost není a převoz je objednán s dostatečným předstihem, snažíme se sehnat dvouposádku z našich zdrojů.

A co pacienti na elektrickém vozíku? Mají nějakou možnost objednat si sanitní vozidlo?


Máme možnost převážet i je, ale objednané pouze s dostatečným předstihem, protože sanitní vozidlo se musí na tuto přepravu speciálně upravit.

Jak mají pacienti postupovat při objednávání sanitky?


Pokud pacienti mají od lékaře PKZT nebo vědí, že ho vypíše, pak stačí zavolat v dostatečném předstihu (nejlépe ve chvíli, kdy se pacient dozví datum převozu) na dispečink sanitních služeb a převoz si objednat - nahlásit celé jméno a adresu, odkud, kam a kdy se má transport uskutečnit, zdravotní pojišťovnu, zda bude doprovod, nutnost sedačky, zda stačí jeden člen posádky a hlavně telefonní číslo. Pokud si pacient bude sanitní převoz platit sám, je postup stejný.

Jak ale mají postupovat pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje okamžitou přepravu do nemocnice?


Pacienti, jejichž zdravotní stav se náhle zhoršil a jejichž život je ohrožen, musí zavolat záchrannou službu na již zmíněné tísňové lince 155 nebo 112, která by měla pro pacienta v takovémto stavu dorazit ze zákona nejpozději do 15 minut od zavolání. Převozové sanitky (DRNR) pro tyto situace určeny nejsou. Více informací získáte na www.rescue-service.wz.cz a tel. 251 627 947 nebo 777 582 876.


Eva Černá