Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové pravomoci strážníků

V roce 2006 dostávají strážníci obecních policií, tedy i Městské policie hl. města Prahy řadu nových kompetencí. Většinou souvisejí s novelou zákona o pozemních komunikacích, která bude účinná od 1. 7. 2006. Již od 1. 1. 2006 ale platí zákon
č. 379/2005 Sb., o ochraně před tabákem, alkoholem a jinými toxikomaniemi. Ve svém § 16, odst. 3 ukládá osobě, vykonávající činnost, při níž by mohla ohrozit život či zdraví nebo poškodit majetek, povinnost na výzvu policisty nebo strážníka podrobit se vyšetření dechovou zkouškou. Takovouto osobou je zcela určitě řidič motorového vozidla, ale i např. cyklista nebo vozka s koňmi. Tolik paragrafy.
Městská policie hl. m. Prahy vyhlašuje pro každý obvod Strážníka měsíce a Strážníka roku. Strážníkem roku 2005 za náš obvod se stal zástupce velitele 3. hlídkové směny Zdeněk Bibrle, zkušený strážník, který v Praze 13 pracuje již druhé desetiletí. Má dobré organizační schopnosti a výborné výsledky.
V listopadu a prosinci se výrazně zvedla výsledná činnost našeho obvodu, což odráží nejen vyšší aktivitu strážníků, ale bohužel i větší počet pachatelů přestupků. Do konce roku se výrazně promítl nejen tradiční nárůst zlodějů v obchodních domech, ale stoupla i naše výslednost v oblasti veřejného pořádku a dopravy.
Ceníme si spolupráce s oddělením hlídkové služby Policie ČR, našimi sousedy v budově v Lýskově ulici. Bez jejich účasti už si ani nedovedeme představit některé naše větší akce. Za to patří jejich vedení velký dík. Také bychom chtěli poděkovat vedení městské části za materiální podporu, vstřícnost a všem odborům za spolupráci.
Městská policie v Praze 13 je zatím bez ředitele, který v listopadu loňského roku ukončil pracovní poměr. Řízením OŘMP je prozatímně pověřen zástupce ředitele JUDr. Leonid Legnavský. Spolu s ním bych chtěl do nového roku popřát vám, slušným občanům, abyste se se strážníky setkávali jen v dobrém, neboť strážníci jsou tady od toho, aby dbali o vaše bezpečí.

vrchní komisař Mgr. Přemysl Pavlas
zástupce ředitele OŘ Městské policie Praha 13