Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Podpora podnikatelů v Praze

Výhodné studium pro pražské podnikatele

Manažeři pražských firem budou moci od příštího roku studovat na prestižní Open University ČR a za studium zaplatí díky podpoře strukturálních fondů EU pouze 10 tisíc korun (bez DPH). Umožní jim to společný projekt Open University a Hospodářské komory hl. m. Prahy „Příprava vedoucích pracovníků pražských firem v oblasti řízení strukturálních, personálních a technologických změn v podniku“.


Projekt je určen především pražským podnikatelům a manažerům malých podniků do 50 zaměstnanců. Od února jsou připraveny kurzy pro 105 účastníků, přihlášky je třeba poslat do konce ledna. Roční výuka bude kromě studia učebních textů a multimediálních pramenů obsahovat i konzultace s tutorem (lektorem). V pěti písemných pracích bude muset student aplikovat znalosti na praktická řešení problémů vlastní firmy a bude tak mít možnost pomoci jí „okamžitě“ a prakticky. Projekt obsahuje více než sto témat, např. jak se firma stane lídrem trhu, jak řídit zaměstnance, aby byli firmě oddaní, jak měřit jejich výkonnost, jak je výkonnost provázána s odměňováním a jak navrhovat nové výrobky a služby.


Součástí projektu jsou čtyři workshopy – jak správně verbálně i neverbálně komunikovat, techniky a styly vedení, zvýšení motivace spolupracovníků. Kurzy budou ukončeny písemnou zkouškou a úspěšný absolvent obdrží certifikát o absolvování studia. V zemích EU si zlepšuje kvalifikaci 42 procent, někde dokonce přes 80 procent dospělých.

Více informací o projektu poskytne:
Petr Kolbe, project manager Open University, tel. 603 885 224,  kolbe@openuniv.cz
nebo Jiří Svoboda, HKP, tel. 224 818 197–8,  hkp@hkp.cz


Andrea Kábelová
tisková mluvčí Hospodářské komory hl. m. Prahy


Poradenství pro malé a střední firmy bude i nadále zdarma

Zatímco velké firmy si mohou v tíživé situaci najmout poradenskou firmu, malým a středním podnikům se financí v takovém okamžiku v naprosté většině případů nedostává. Přitom vůbec neplatí, že čím větší podnik, tím komplikovanější problémy. Zkušenosti z podnikatelského života jsou spíše opačného rázu.


Hospodářská komora hl. m. Prahy a Vzdělávací institut budou proto i v letošním roce pokračovat ve svém projektu, díky němuž jsou životně důležité informace a rady malým a středním společnostem poskytovány zcela zdarma.


Projekt „Poradenské a informační centrum pro malé a střední podniky“, který pražská Komora a Vzdělávací institut odstartovaly vloni v září, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


„Témata konzultací nejsou nijak omezena či předem určena. Podnikatel nebo živnostník může získat radu nebo informaci o čemkoli, co ho trápí nebo zajímá,“ říká vedoucí odboru EU pražské Komory Jan Hauser.


Upozornil, že i v následujících měsících budou pro reprezentace malých a středních podniků připraveny odborné semináře a konference na aktuální témata, které v té chvíli budou „hýbat“ podnikatelskou sférou.


K osobním konzultacím s odborníky ze Vzdělávacího institutu je možné objednat se telefonicky (tel. 224 934 362) nebo rovnou osobně navštívit poradenské centrum ve Spálené 15, Praha 1, a to každé úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin. Více informací lze získat na stránkách www.vzdinst.cz.

Andrea Kábelová
tisková mluvčí Hospodářské komory hl. m. Prahy