Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Proč Třináctého na třináctce?

Všechno to začalo Spiritual Festem. Díky němu jsem jako členka souboru Geshem poznala Vláďu Křápka a oblíbila si nejen jeho, ale i Komunitní centrum a lidi kolem něj. Cyklus Třináctého na třináctce se zrodil ve Vláďově hlavě. S tím přišel i nápad, že by
v něm mohl dostávat prostor písničkář Slávek Klecandr a pokaždé si pozvat nějakého dalšího hudebního hosta. A povedlo se. Na prvních dvou koncertech v první půlce roku 2005 jeho hosty byli Sváťa Karásek a po něm Eva Henychová. Před letními prázdninami byl připraven díl třetí, tentokrát dokonce s hosty dvěma, Vladimírem Mertou a Janou Lewitovou.


Říjnový koncert už ale proběhl bez Vládi. Ostatní, kdo se na přípravách těchto večerů podíleli, se shodli na tom, že by bylo škoda v nich nepokračovat. Od samého začátku nešlo o to připravit „jen“ koncert. Šlo také (a možná hlavně) o setkávání. Ať už o setkávání s hudbou a slovy, která nás inspirují a vedou k zamyšlení, či setkání všech zúčastněných u malého občerstvení o přestávce. Nebo setkání s Diakonií Lužiny, která během těchto večerů dostává prostor k prezentaci výrobků své dílny.


V roce 2006 proběhne za podpory MČ Praha 13 pořad Třináctého na třináctce čtyřikrát. Poprvé to bude v pátek 13. ledna od 19 hodin. Tentokrát pozvání Slávka Klecandra přijal neobyčejný písničkář Jiří Smrž, o jehož pozoruhodném CD Poslední láska byla napsána nejedna pochvalná kritika. A tak, prosím, přijměte pozvání k tomuto setkání. Je nám jich v dnešním uspěchaném světě třeba. 

Lucie Haschková