Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZŠ MLÁDÍ OTEVŘELA SVÉ DVEŘE

První prosincový den byla Základní škola v ulici Mládí plná návštěvníků, zájemců o zapsání do 1. tříd. Rodičovská veřejnost měla možnost si školu nejen prohlédnout, ale také pohovořit s vyučujícími v 1. a 2. třídách. Dětem se věnovali hlavně žáci osmých a devátých tříd, kteří pro malé předškoláky připravili pod vedením paní učitelky Martoníkové hry a soutěže. Škola se zaměřením převážně na výuku jazyků připravuje od příštího školního roku novinku. Jedná se o pilotní projekt výuky anglického jazyka od 1. ročníku. Ten zapracujeme do školního vzdělávacího programu, který bude v 1. a 6. ročníku spuštěn o rok později.

Norbert Tlustý, zástupce ředitele