Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Červená stužka

Součástí světového dne boje proti AIDS, který připadá na 1. prosinec, je také Červená stužka, informační kampaň spojená s finanční sbírkou. Žáci 9. ročníku Základní školy Kuncova se do této osvětové akce, kterou organizuje v ČR Česká společnost AIDS pomoc, Dům světla a Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, osobně zapojili již podruhé. Na různých místech Prahy 13 nabízelo občanům 26 vybraných deváťáků informační letáky, ale i odznaky symbolizující solidaritu s těmi, kteří potřebují pomoc a lidskou spoluúčast. Reakce byly různé. Někdo se o problematiku HIV/AIDS zajímal podrobněji, zaplatil za odznáček více než obligátních 20 Kč a ocenil práci našich žáků, ale bylo i nemálo těch, kteří neměli pro jejich snahu pochopení a občas se snížili i k vulgárním projevům. I přesto žáci rozdali přes 800 letáčků, prodali 650 odznaků a odevzdali na účet ČSOB č. 180966485/0300 téměř 15 tisíc korun. Výtěžek sbírky je používán na provoz Domu světla, který zajišťuje bezplatné anonymní testování na HIV infekci, přednášky a besedy, poradenskou činnost apod. Zapojení žáků do akce Červená stužka je součástí preventivního programu naší školy a počítáme s ním i v příštím roce. Všem dárcům velmi děkujeme. Za zodpovědný a poctivý přístup k letošní Červené stužce zaslouží žáci poděkování stejně jako všichni dárci.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy
a koordinátor akce Červená stužka