Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PRVNÍ STŘEDY U KLAUSÍKA

Každou první středu v měsíci se můžete potěšit při vystoupení žáků na našem malém pódiu v kinosále ZŠ Klausova. V průběhu celého školního roku se tu vystřídají všechny třídy. Program je rozmanitý – pásmo básní a říkadel našich nejmenších, tanečky, pohádky, zimní hra, dramatické improvizace, výsledky z projektového vyučování, chemické pokusy aj. Přijďte se podívat vždy první středu v měsíci od 17.00 do ZŠ Klausova na Velké Ohradě. Těšíme se na vás. 

žáci ZŠ Klausova