Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Asociace ASNEP byla založena v roce 1992 jako servisní organizace zastřešující subjekty pracující ve prospěch sluchově postižených občanů ČR nebo jejich rodičů.
Základním posláním ASNEP je umožňovat pravidelné setkávání zástupcům těchto subjektů, ale i navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů. Dalším důležitým posláním ASNEP je poskytování sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám se sluchovým postižením po celé ČR a předcházet tak sociálnímu vyloučení této skupiny, napomáhat k její seberealizaci a k vyrovnávání příležitostí ve slyšící společnosti.

Asociace již dosáhla řady úspěchů – např. prosazení zákona č. 155/1998 Sb. o znakové řeči, prosazení povinnosti opatřovat české filmy na DVD titulky, pořadu Zprávy ve znakové řeči do vysílání ČT 2 (ASNEP proškolila neslyšící moderátorky), řešení problematiky skrytých titulků v televizním vysílání…

V současné době ASNEP např. aktivně bojuje proti bariérám v hromadných dopravních prostředcích a veřejných budovách a připomínkuje právní předpisy, které mohou vést ke zlepšení života osob se sluchovým postižením. Mimo jiné také kontroluje kvalitu skrytých titulků, organizuje sbírku RUCE VZHŮRU na podporu projektu Tlumočnické služby pro neslyšící a pořádá benefiční módní přehlídku Fashion Deaf Show.

Měsíčník GONG


ASNEP je vydavatelem jediného celostátního měsíčníku GONG pro sluchově postižené i ostatní veřejnost.

Tlumočnické služby pro neslyšící


Prostřednictvím centralizovaného pracoviště bude klientům kdekoli v ČR, i v odlehlých koutech naší země, poskytnuta tlumočnická služba pro komunikaci se slyšícím okolím. Operační středisko - Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící– mohou klienti kontaktovat prostřednictvím SMS, e-mailu, faxu, ICQ, MSN, registrace na www stránkách nebo osobně. Služba je tak po komunikační stránce přístupná všem sluchově postiženým klientům. Slyšící klienti (lékaři, policisté, soudci, úředníci, učitelé, apod.) nás mohou kontaktovat také telefonicky:

Adresa:
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel: 776 635 155 , Fax: 251 613 623
SMS: 776 701 502
E-mail/MSN: tlumoceni@gong.cz
ICQ: # 303–026-271
Internet: www.asnep.cz/tlumoceni

Kontakty ASNEP a GONG
Adresa: Hábova 1571
155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel: 235 521 412
Fax: 235 521 411
e-mail: asnep@volny.cz, gong@gong.cz 
Internet: www.asnep.czwww.gong.cz