Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž leden

Vánoční svátky a s nimi spojený shon jsou za námi, takže teď budete mít jistě dostatek času na řešení našich soutěžních otázek. Novinkou letošní Čtenářské soutěže bude téma obrázků Jana Babky. Už se v nich nebudou ukrývat názvy českých filmů, ale hradů a zámků, ale i pověstí, které jsou s nimi spojeny. Tři otázky, na které pozorní čtenáři naleznou odpovědi v aktuálním vydání, zůstávají beze změny.

Hrad, označovaný za nejrozsáhlejší hradní zříceninu v Čechách, byl založen patrně již ve 13. století. Do psaných dějin vstupuje až roku 1380, kdy byl majetkem Půty Švihovského z Rýzmberka. Tento rod ho vlastnil téměř 200 let, během nichž prošel postupně řadou úprav. V poslední fázi bylo vybudováno dělostřelecké opevnění s baštami. Přestože tento hradební okruh nebyl dokončen, patřil v té době k nejvyspělejším evropským obranným systémům. Po třicetileté válce začal hrad chátrat. V současné době je ve správě Národního památkového ústavu.

I přes dokonalé opevnění byl hrad v roce 1420 dobyt husity. Ti se sem o rok později vrátili. Při druhém obléhání zde došlo ke zranění známého hejtmana.
Už víte, o jakém hradu mluvíme a kdo a jak byl tehdy zraněn?

V prosinci správně odpověděli ti, kteří poznali, že obrázek Jana Babky se vztahuje k filmu ANDĚL NA HORÁCH.


Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s Zličín získává:
Zdena Říhová, Lužiny

Soutěžní otázky na leden:


1) Kolikáté narozeniny oslaví v dubnu herečka Zita Kabátová?
2) Kdo vystoupil 6. prosince v atriu radnice na Adventním koncertu?
3) Která organizace má zkratku ASNEP?

Správné odpovědi na prosincové soutěžní otázky:


1) Kolik zemí navštívil cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba? 126 zemí
2) Kdy bylo otevřeno nové hřiště při Základní škole Klausova na Velké Ohradě? 30. října
3) Víte, kdy se narodil herec Jaroslav Marvan? 11. 12. 1901

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:


Karolína Nývltová, Nové Butovice.

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. ledna na adresu redakce: Sluneční nám. 13, Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.