Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Granty na sociální péči a služby pro rok 2008 vyhlášeny

Granty na sociální péči a služby pro rok 2008 vyhlášeny


Usnesením Rady MČ Praha 13 č. 785 ze dne 3.12. 2007 vyhlásila MČ Praha 13 grantové řízení v oblasti sociální péče a služeb pro rok 2008.

Lze se ucházet o grant na následující témata:

  1. Poskytování osobní asistence zdravotně postiženým osobám v mimoústavní péči
  2. Rekondiční a rehabilitační pobyty 
  3. Poskytování sociální péče a služeb seniorům, občanům v krizových situacích a občanům nepřizpůsobivým 
  4. Činnosti podporující rozvoj schopností a integraci seniorů, osob s psychickým, smyslovým, mentálním či tělesným postižením (chráněné bydlení, chráněné dílny, poradenství, apod.) 
  5. Služby terénní práce zaměřené na děti, mládež, rodinu, uživatele návykových látek a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Žádost o grant musí být podána na jednotném formuláři, který je k dispozici v informačním středisku v přízemí budovy ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13 a na internetových stránkách www.praha13.cz.

Vyplněné žádosti o grant se přijímají v podatelně Úřadu Městské části Praha 13, Sluneční nám.13, Praha 5, 158 00 do 31. 1. 2008. Ve stejné lhůtě musí být žádost o grant odeslána i v elektronické podobě na adresu: granty@p13.mepnet.cz.

V termínu do 25. 1. 2008 budou poskytovány informace ke zpracování projektů Petrem Syrovým (po dohodě na tel. č. 235 011 453 nebo e-mailu  SyrovyP@p13.mepnet.cz).

Podrobné podmínky pro udělení grantu jsou k dispozici v informačním centru radnice a na internetových stránkách www.praha13.cz.

Petr Syrový
vedoucí oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb OSPZ