Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

O vítězi rozhodnou návštěvníci radnice

Ve čtvrtek 13. prosince byla v atriu radnice zahájena soutěžní výstava vánočních a novoročních přání. Své práce zde vystavují žáci II. stupně sedmi základních škol, Základní školy praktické a Základní školy speciální Lužiny a také děti z kroužků Místního domu dětí a mládeže Stodůlky.
Výstavu zahájil zástupce starosty Petr Zeman spolu s prof. Josefem Svejkovským, který při této příležitosti seznámil přítomné s historií pastýřského vytrubování a samozřejmě také na několik nástrojů zahrál.
O vítězi této soutěžní výstavy, na kterého čeká cena Městské části Praha 13, rozhodnou prostřednictvím anketních lístků návštěvníci radnice.

Eva Černá