Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž leden

Tento rok bude Čtenářská soutěž patřit českým městům. Při hledání správné odpovědi vám opět pomohou obrázky Jana Babky. Beze změny zůstanou tři otázky a také sponzoři naší soutěže - McDonald’s v Galerii Butovice a Globus ve Zličíně.

Město, na jehož jméno se ptáme, leží na soutoku řek Svratky a Svitavy. Jeho dějiny se začaly psát již v 9. století. V roce 1243 mu byla potvrzena českým králem Václavem I. základní městská práva a privilegia. Symbolem města je dvojice věží kostela sv. Petra a Pavla, umělecky nejcennějším je chrám sv. Jakuba. Ve městě působila řada významných osobností, například spisovatelé Jiří Mahen a Rudolf Těsnohlídek, hudební skladatel Leoš Janáček, nějaký čas se zde zdržovali Bedřich Smetana i W. A. Mozart. V roce 1904 bylo v historických prostorách bývalého domu moravských stavů otevřeno městské muzeum. Zásadní zlom pro rozvoj muzea nastal v roce 1960, a to přestěhováním na významnou památku hrad Špilberk. Nejznámější legenda, která se k městu váže, se týká draka, vycpaného krokodýla, který visí u stropu ve vchodu do Staré radnice. Říká se, že byl zabit, když se v roce 1006 zakládalo město, jiná verze říká, že ho zabil jeden z měšťanů. Zařízl ovci, vyvrhl ji a nasypal do ní nehašené vápno. Drak ovci spatřil a celou ji sežral. Pak se napil vody ze Svratky, vápno v něm začalo vřít až praskl.

V prosinci správně odpověděli ti, kteří uvedli, že jsme hovořili o PRAŽSKÉM JEZULÁTKU.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:


Kateřina Voborská, Nové Butovice

Soutěžní otázky na leden:


1) Kdy se bude ve Spolkovém domě konat dětský karneval?
2) Které družstvo se stalo držitelem putovního poháru kpt. Jaroslava Matýska v.v.
3) Kolik je Starých zámeckých schodů?

Správné odpovědi na prosincové soutěžní otázky:


1) Po kom se jmenuje Janského ulice? Po MUDr. Janu Janském, který popsal tři
základní krevní skupiny A, B a nula a prokázal existenci skupiny AB.
2) Kolikátá Vánoční soutěž se bude letos konat? Devatenáctá.
3) Kolik laviček bylo od října opraveno v okolí radnice? 36.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:


Zdeňka Chrustová, Lužiny

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. ledna na adresu redakce:


Sluneční nám. 13, Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá