Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kalendárium aneb událo se v lednu

7. 1. 1774


Vydalo zemské gubernium nařízení, ukládající majitelům budov v Praze vést roury od okapů svisle dolů podél domu. Do této doby roury trčely od okapů vodorovně a daleko do ulic.

8. 1. 1911


se v Praze narodil český architekt František Cubr, spoluautor čs. pavilónu na EXPO 58 v Bruselu, interiéru Laterny magiky a čs. pavilónu EXPO 67 v Montrealu.

9. 1. 1370


vydal Karel IV. nařízení o omezení dovozu cizích vín do Prahy.

16. 1. 1920


se konalo inaugurační shromáždění Společnosti národů. Československo patřilo mezi 32 zakládajících členů.

19. 1. 1354


osvobodil Karel IV. pražské obchodníky od cel vybíraných v německých městech. Doplňkem pak císař nařídil, že pražští kupci mají mít stejné svobody jako kupci norimberští.

20. 1. 1969


byla ve Štětkově ulici na Pankráci zahájena ražba prvního tunelu pražského metra.

23. 1. 1861


se narodil architekt Josip Plečnik. Na vyzvání T. G. Masaryka v letech 1920–1934 provedl stavební úpravy Pražského hradu. Je autorem kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Praze-Vinohradech.
 

A v Praze 13?
Už 4. ledna 1993 byl slavnostně zahájen provoz v MŠ Běhounkova.

Připravil Dan Novotný