Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Občané jsou většinou s prací úřadu spokojeni

Potvrdil to průzkum spokojenosti mezi klienty úřadu, který proběhl koncem listopadu. Dotazníkové akce se zúčastnilo 417 respondentů. Celkem 47 % z nich bylo s prací úředníků velmi spokojeno, 43,9 % spokojeno, pouze 1,4 % nespokojeno a 1,2 % velmi nespokojeno. Většina návštěvníků radnice byla spokojená i s čekací dobou. Z dotazníků vyplynula i řada připomínek a doporučení k chodu úřadu, kterými se úřad bude zabývat. Pochvalných poznámek na adresu úřadu bylo více než 2x tolik než ostatních podnětů, včetně kritických.

Více na www.praha13.cz.