Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomáháme tam, kam oko nedohlédne

OKAMŽIK - sdružení pro podporu nejen nevidomých, pomáhá již téměř 10 let nevidomým lidem z Prahy i jiných krajů. Cílem aktivit sdružení je sbližovat a propojovat svět lidí nevidomých a vidících. Proto se zaměření aktivit orientuje jak na lidi se zrakovým postižením, tak na vidící veřejnost.

Mezi služby pro nevidomé patří především doprovázení a zprostředkování dlouhodobé pomoci vyškolenými dobrovolníky, odborné sociální poradenství a nejnověji i asistence pro nevidomé děti. Tyto služby jsou poskytovány zdarma. Pro veřejnost, firmy, zdravotnické pracovníky, školy učitele a další skupiny se zájmem o problematiku života se zrakovým postižením připravují zkušení lektoři sdružení Okamžik semináře a workshopy podle konkrétních potřeb a požadavků.

Kromě sociálních služeb patří k aktivitám sdružení Okamžik i vydávání knih spojených autorsky nebo tematicky se zdravotním postižením. V rozkvětu je i projekt Hmateliér, ve kterém nevidomí lidé tvoří pomocí speciální techniky užitné i dekorační předměty.

Otázky a odpovědi
Zajímá Vás více o sdružení Okamžik? Navštivte webové stránky www.okamzik.cz. Znáte někoho nevidomého, kdo potřebuje radu či podporu poradenského pracovníka? Předejte mu telefonní kontakt na naše Poradenské centrum - tel. 233 371 277.

Chcete posílit dobrovolnický tým, který čítá více jak 100 dobrovolníků? Kontaktujte Dobrovolnické centrum Okamžik e-mailem na dc@okamzik.cz

Máte zájem o odbornou konzultaci pro svou firmu nebo byste rádi uspořádali kurz efektivní pomoci nevidomým? Objednejte některou z nabídek na webu sdružení Okamžik.

Chcete se dozvědět více o životě se zrakovým postižením? Vyberte si některou z 38 publikací vydaných sdružením Okamžik nebo navštivte webové stránky www.nevidomimezinami.cz.

Kontakt:
Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
Pacovská 31, 140 00 Praha 4
tel.: 233 379 196, 775 209 055
e-mail: okamzik@okamzik.czwww.okamzik.cz