Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rekapitulace a předsevzetí do nového roku

Konec roku je časem rekapitulací a hodnocení minulých úspěchů i nezdarů. Začátek dalšího roku je časem předsevzetí a plánů do budoucnosti.

Můžeme říci, že v minulém roce za námi zůstal kus práce, i když výsledky naší snahy maličko kazí vědomí, že pouliční kriminalita je jako ta bájná hydra, které za každou useknutou hlavu narůstají dvě další. Nechceme se pyšnit úspěchy, protože si uvědomujeme, že občan naši práci oprávněně vnímá jako službu, kterou platí svými daněmi. Není starostí občana, že většina policistů, které potkává, jsou policisté začínající a nezkušení, ani že kvůli přebujelé policejní administrativě policista, kterého by občan chtěl mít na ulici, vyplňuje se skřípěním zubů stohy hlášení. Občan chce od policisty pouze jediné - aby důsledně naplňoval heslo „Pomáhat a chránit“. Předsevzetí nás, policistů, do roku 2010 je jednoduché - nenechat se odradit stávajícími problémy a dál sloužit veřejnosti tak, jak jsme se ve služební přísaze zavázali.

Vás, občany, můžeme jen požádat - budete-li mít pocit, že policista, který s vámi jedná, působí unaveně a rezignovaně, jestliže na policistu, který má přijet k vašemu vykradenému autu, čekáte více než hodinu, jestliže policista, který řeší konflikt na ulici, občas působí trochu nejistě, uvědomte si prosím, že i policista je jen člověk, že más své problémy a že už je možná na nohou bez odpočinku osmnáct a více hodin. Že už třeba týden neviděl svoji manželku a děti, je prostě unavený a vyčerpaný, a zkuste být aspoň trochu shovívaví. Ten policista, byť unavený a bez úsměvu, je tady stále pro vás.

Současně upozorňuji, že od 1. 1. 2010 vstupuje v platnost nový trestní zákon č. 40/2009 Sb. a novelizovaný trestní řád, který nám, jak pevně věříme, v naší práci pomůže. Jsme přesvědčeni, že i v novém roce se bude rozvíjet spolupráce s občany a organizacemi k zajištění bezpečnosti a pořádku v našem regionu. Závěrem bych chtěl jménem kolektivu MOP Košíře popřát všem občanům Prahy 13 mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce.

npor. Miloslav Kogler
zástupce vedoucího MOP Košíře (Běhounkova ul.)