Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Starostovo novoroční bilancování

Starostovo novoroční bilancování

Jako pokaždé v lednovém STOPu, i tentokrát stručně shrnu, co se nám podařilo či nepodařilo v loňském roce a zmíním se o tom, jaké máme plány na letošní rok.

V roce 2009 se hodně investovalo

Loňský rok byl v Praze 13 ohlášen jako rok mimořádných investic. Neproinvestovali jsme sice celou avizovanou částku, ale začali jsme s celou řadu projektů. Konečně byla zahájena celková rekonstrukce kulturního domu Mlejn. Při demontáži pláště bylo zjištěno, že je v horším stavu, než se předpokládalo, a proto se muselo víc bourat a v současné době je z budovy skutečně jenom skelet. V průběhu tohoto roku by ale měla být rekonstrukce dokončena.

Poměrně velké částky investujeme každoročně do oblasti školství. V loňském roce se nám podařilo zcela renovovat sportovní areál FZŠ Mezi Školami a ve FZŠ Fingerova rekonstruovat sportovní hřiště a částečně i školní budovu (vyměnit okna). Díky tomu bylo možno realizovat během prázdnin již před rokem schválené sloučení FZŠ Fingerova a FZŠ Chlupova v této budově. Uprázdněná budova školy v Chlupově ulici byla vymalována a slouží od září jako prostornější a důstojnější sídlo pro Dům dětí a mládeže Stodůlky. Ten po 18 letech vyklidil dřevěný domeček v Bronzové ulici, kde po rekonstrukci vznikne nová mateřská škola. Ve třech školách (FZŠ Mezi Školami v Nových Butovicích, Základní škole Janského na Velké Ohradě a FZŠ Trávníčkova na Lužinách) proběhla na podzim rekonstrukce části toalet, ve které budeme průběžně pokračovat. Čtyři školy jsme loni kompletně vybavili novými LCD televizory, které jsou využívány v rámci multimediální výchovy. I v tomto směru chceme postupně vybavovat další školy. Zateplení 8 mateřských a 7 základních škol, na které jsme získali 190miliónovou dotaci z evropských fondů, se zatím nerealizovalo, protože probíhaly přípravné administrativní práce. Uskuteční se v letošním roce. Souběžně s rekonstrukcí fasád je připravován také projekt kamerového systému, který pomůže proti vandalům a zvýší bezpečnost v okolí školních budov.

Největší loňskou akcí v oblasti životního prostředí byla revitalizace vybraných šesti sídlištních vnitrobloků. Ve vnitrobloku Heranova - Kálikova už zbývá dokončit jen dětské hřiště. Přes drobná nedorozumění přijali obyvatelé většinou revitalizaci pozitivně a na novou tvář sídliště se těší.

Zrekonstruovali jsme celkem pět dětských hřišť. Za nejvýznamnější považuji dětské hřiště s parčíkem pro seniory u Jindrovy ulice, které je vůbec prvním hřištěm v lokalitě Vidoule. Velkou radost mám také z nového hřiště ve vnitrobloku Běhounkova – Dominova, protože je to první dětské hřiště uzpůsobené pro vozíčkáře v Praze.

Byla vybudována sportovní část Centrálního parku, která zahrnuje dvě víceúčelová sportovní hřiště, kuželník, petanque a skupinu posilovacích trenažérů.

 

Rozplétání uzlu na Velké Ohradě

Bohužel se nám zatím stále nepodařilo pohnout s některými problémy Velké Ohrady. Jednoho velkého úspěchu jsme ale na tomto sídlišti dosáhli. Dokončili jsme stabilizaci a rekonstrukci polikliniky Janského a podařilo se nám dojednat smlouvu s Českou poštou, která v přízemí objektu vybudovala a od listopadu provozuje svoji pobočku. Pošta obyvatelům Velké Ohrady velmi chyběla. Jako pozitivum vidím dokončení prodejny Lidl, který rozšířil nákupní možnosti pro obyvatele sídliště, ale také postavil v rámci budovy moderní ekologickou kotelnu. Naopak nemám radost z rostoucích výškových „dvojčat“, jejichž stavbě se nám přes veškerou snahu nepodařilo zabránit. Přetrvávají také problémy s parkováním. Stavba parkoviště při Tlumačovské ulici, které jsme již chtěli mít hotové a které částečně pomůže, zatím z administrativních důvodů nemohla být realizována. V letošním roce ale bude určitě postaveno.

 

Prodej dalších bytů schválen

V letech 2007 – 2008 prodala městská část celkem 3 100 bytů oprávněným nájemcům. Prodej jednoho domu se z námi nezaviněných důvodů protáhl, takže teprve v dubnu 2009 mohla být tato etapa prodeje definitivně uzavřena. Považuji za pozitivní, že zastupitelstvo již v prosinci schválilo prodej zbylých 1 680 bytů. Nájemci bytů mají možnost stát se jejich vlastníky a budou moci přímo spravovat své domy.

Prosincové zastupitelstvo bohužel nemohlo schválit letošní rozpočet, protože vzhledem k politickému vývoji v České republice byl příliš pozdě schválen státní rozpočet i rozpočet hl. města Prahy. Schválíme ho ale hned na prvním letošním zasedání zastupitelstva v lednu.

 

Úkoly letošního roku

V letošním roce by mělo být dokončeno několik rozjetých projektů. Hlavním úkolem je dokončení rekonstrukce KD Mlejn, do kterého se na podzim opět vrátí kulturní život. Bude také dokončena revitalizace šesti sídlištních vnitrobloků, kterou vyhodnotíme a rozhodneme se, zda budeme podobným způsobem pokračovat i v dalších vnitroblocích. Několik projektů se uskuteční na Velké Ohradě. Proběhne již zmíněná výstavba parkoviště u Tlumačovské ulice, další parkovací místa získáme odstraněním některých dávno zničených „travnatých pruhů“. Dále chceme zahájit výstavbu plaveckého bazénu u ZŠ Janského a také konečně postavit hasičskou zbrojnici pro stodůlecké dobrovolné hasiče u Červeňanského ulice. Její stavbu pozdržely námitky některých občanských sdružení, ale magistrát nám dal zapravdu a stavba může začít.

Již jsem zmiňoval zateplení školních budov. Kromě toho začneme s kompletní rekonstrukcí budovy v Bronzové ulici, ze které se odstěhoval Dům dětí a mládeže. Vznikne tam nová mateřská škola.

Jsem rád, že si v Praze 13 vybudovaly své sídlo některé významné společnosti jako Siemens, Mercedes, Toyota nebo DHL Express. Kromě pracovních příležitostí pro místní obyvatele to pro nás znamená také možnost získat příspěvek na investice v oblasti dopravy nebo životního prostředí.

 

Úřad v očích občanů obstál

I v loňském roce se úřad městské části úspěšně vyrovnával s celou řadou nových zákonů i úředních postupů. Jako jeden z prvních úřadů v Praze jsme v pilotním projektu odzkoušeli a v září zahájili provoz datové schránky úřadu. V květnu jsme v prostorách živnostenského úřadu v 1. patře otevřeli informační centrum zejména pro začínající podnikatele a zprovoznili dva informační terminály pro veřejnost. Průzkum provedený mezi návštěvníky radnice svědčí o tom, že občané jsou ve většině případů s činností úřadu i jednáním úředníků spokojeni. Také komunikační audit, který proběhl v říjnu, potvrdil, že naši pracovníci jsou velmi vstřícní a profesionální.

Závěrem bych proto chtěl všem pracovníkům úřadu i členům samosprávy poděkovat za dobrou práci v loňském roce. Všem obyvatelům Prahy 13 přeji klidný a úspěšný rok 2010, hodně zdraví, štěstí a lásky. Budu moc rád, když budete v Praze 13 spokojeni.

David Vodrážka, starosta Prahy 13