Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stodůlecký sbor hodnotil uplynulý rok

Rok 2008 byl ve znamení výročí založení sboru. Loňský rok zase ve znamení voleb, protože skončilo pětileté volební období a bylo potřeba navrhnout a zvolit nový výbor. To byl také jeden z bodů výroční valné hromady, kterou sbor ukončil svou celoroční činnost. Své zprávy přednesli starosta sboru, velitel jednotky i vedoucí mládeže. Byl to rok různorodé činnosti, kdy se členové zapojili do společenského dění, kultury i sportu. Ve volbách byli jednomyslně potvrzeni stávající i nově navržení členové výboru. Novými členy se stali Tomáš Frejka, Jakub Hrůza, Tomáš Koutek a Tomáš Michl. Výbor tak může pokračovat v další práci pro obec i město. Děkujeme za finanční podporu městské části i hlavnímu městu, bez níž bychom nemohli plnit své úkoly v rámci Integrovaného záchranného systému.

Vladimír Kos
SDH Stodůlky