Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z magistrátu

  • Díky právě dokončenému „Kolektoru Václavské náměstí“ přestane být centrum Prahy zatěžováno stavebními pracemi spojenými s opravami inženýrských sítí. Samotná stavba je komplexem 3 kolektorových tras s napojením do všech objektů přilehlé zástavby. Pražské kolektory umožňují především napojování přípojek sítí do okolních objektů bez nutnosti výkopů. Zároveň je dořešen systém napojení objektů povrchové zástavby na jednotlivé sítě.
    ¨
  • Do metra se vrátí odpadkové koše. Ty původní byly odstraněny z prostorů nástupišť i z vestibulů metra v rámci bezpečnostních opatření po teroristických útocích 11. září 2001 v New Yorku. Cestující odpadkové koše postrádali, návštěvníci ze zahraničí poukazovali na to, že většina světových metropolí problém vyřešila. Praha nyní po konzultaci s bezpečnostními složkami rozhodla o zakoupení 90 kusů odpadkových košů, odolných proti výbuchu (výbuch tlumí nebo usměrňuje nahoru). Na trase A jich bude umístěno 20, na trase B 25 a na „céčku“ 45.
     
  • S počátkem adventního období se do historického centra metropole vrátilo již tradiční rozsvěcování plynových lamp. Pražané a návštěvníci hlavního města tak mohli v uličkách Starého Města opět potkávat lampáře s charakteristickou dlouhou tyčí a v historickém kabátci, a to vždy krátce po setmění. Romantickou atmosféru Prahy tak nyní dokresluje více než pět set lamp.

-dn-