Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž leden

Tento rok bude první část Čtenářské soutěže patřit dětem do patnácti let a osobnostem českých dějin. Při hledání správné odpovědi jim opět pomohou obrázky Jana Babky, naše textová nápověda a zcela jistě i rodiče. Beze změny zůstává druhá část soutěže, kterou jsou tři otázky. Na ně mohou odpovídat děti i dospělí. Ke změně dojde v počtu sponzorů naší soutěže – McDonald´s v Galerii Butovice a Hypermarket Globus ve Zličíně jsou naše stálice. Letos ale v tomto bodu máme významnou změnu. Dalším sponzorem naší Čtenářské soutěže se stává pražská zoologická zahrada, která třem dětským výhercům poskytne volnou rodinnou vstupenku. Čtenářská soutěž tedy bude mít pět výherců. Čtyři děti do 15 let, které získají tři rodinné vstupenky do pražské zoo, čtvrté poukázku do McDonald‘s v Galerii Butovice. Pátý výherce – soutěžních otázek - obdrží poukázku do Hypermarketu Globus Zličín. A nyní to, co čeká hlavně děti. Podle naší nápovědy a obrázku by měly poznat osobnost, na jejíž jméno se ptáme.

Byl jsem spisovatel, novinář, dramatik, překladatel, fotograf, narodil jsem se 9. ledna 1890 v obci Malé Slavoňovice. Možná, že vám v uhodnutí mého jména pomůže, že můj bratr, především malíř, se jmenoval Josef. Napsal jsem například Devatero pohádek, Dášeňku čili život štěněte, Pudlenku, ale také řadu knížek spíše pro dospělé – R. U. R, Továrnu na absolutno, Krakatit, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Hordubala, Povětroně, Válku s mloky, Ze života hmyzu, Věc Makropulos, Bílou nemoc... Už znáš moje jméno?

 

V prosinci správně odpověděli ti, kteří uvedli město JIHLAVA.
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:

Jaroslav Bochenek, Velká Ohrada

Protože nám pražská zoologická zahrada věnovala 3 volné rodinné vstupenky již nyní, mohli jsme navíc vylosovat tři výherce:
Milan Čihák, Stodůlky; Bohumila Janečková, Nové Butovice; Kateřina Slívová, Stodůlky.

Soutěžní otázky na leden:


1) Kdo vybojoval Putovní pohár kpt. Jaroslava Matýska v.v.?
2) Pokolikáté se letos konala v České republice informativně osvětová akce Červená stužka?
3) Kdo bude letošním prvním hostem Slávka Klecandra v cyklu hudebních pořadů
Třináctého na třináctce?

Správné odpovědi na prosincové otázky:


1) Pokolikáté se letos poběží za Ježíškem na Makču Pikču? Konal se 13. ročník.
2) Kdy se narodil známý český herec Josef Bek? 21. 12. 1918
3) Kde budou v Praze 13 umístěny vánoční stromy? Před budovou radnice, na tržišti
Luka a v Hábově ulici u pošty.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:


Jitka Šimonková, Praha 9

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. ledna na adresu redakce:
Sluneční nám. 13, Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá