Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Francouzští stážisté přijedou do Mládí

 

Po úspěšně se rozvíjející spolupráci se zahraničními partnery, konkrétně s Britskou radou a partnerskou školou vGr. St. Florianu v Rakousku, navazuje Základní škola Mládí další mezinárodní spolupráci, tentokrát ve Francii. Počátkem prosince navštívili naši školu zástupci vedení univerzity UIFMz Lyonu a francouzské ambasády. Na schůzce byly domluveny stáže francouzských studentů učitelství v naší škole.Nové pojetí vzdělávání budoucích učitelů ve Francii totiž předpokládá získávání zkušenosti v zahraničí - na zhruba měsíčních stážích přímo ve škole. Jsme rádi, že již v únoru a březnu budeme moci přivítat první stážisty. Přínos je oboustranný. Pro naši školu s tradicí rozšířené výuky jazyků je přínosem především možnost zapojení rodilého mluvčího do hodin a vzájemná výměna zkušeností a poznatků.

Jaroslav Vodička, ředitel