Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hororový literární večer

 

Děs a hrůza…bylo pouze téma literárního večera, který jsme s mými spolužáky připravili pro studenty a studentky nejnižších ročníků Gymnázia J. Heyrovského - prim a sekund. Noc z 12. na 13. listopadu jsme strávili v duchu hororového dramatu. Náš program jsme zahájili hrou „Abeceda“, kdy nám účastníci měli předvést dramatické ztvárnění abecedy. Dalším bodem bylo vymýšlení konce zadaného úryvku. S tímto úkolem se všichni znamenitě vypořádali. Následovalo divadelní představení, kdy nám jednotlivé skupinky předváděly vlastní vymyšlené scénky s hororovým námětem, u kterých se všichni pobavili a zasmáli. Někteří se smáli až tak moc, že pak sami ani nemohli hrát. Po divadle jsme se zabývali dalšími dramatickými hrami. „Programování“ z nich bylo dle mého názoru nejpovedenější. Dva obětní beránci museli předvést stejnou roli, ovšem bez toho, aniž by věděli, že oba mají za úkol hrát to samé.
Ať šlo o psychiatra, který má přesvědčit druhého, že je blázen, nebo o instalatéra, který přišel
kolegovi spravit záchod, či o dvě sestry, které mají hlad, ale ani jedna nechce vstát a udělat snídani, o zábavu nebyla nouze.
S další hrou nám pomohla paní knihovnice. Do její Divadelní společnosti jsme se zapojili i my
jakož to organizátoři, ovšem dalo nám to zabrat víc, než jsme čekali.
Nakonec jsme všichni zalezli do spacáků a nechali se unášet na vlnách (zajisté děsivých) snů.

Petra Cejnarová 7.B