Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kam bude směřovat Praha 13?

Kam bude směřovat Praha 13?

Máme tu začátek nového roku a současně začátek nového volebního období, takže je na místě zhodnotit uplynulou dobu a zamyslet se nad následujícími kroky. Uplynulý rok byl velmi náročný a z hlediska realizovaných projektů velmi úspěšný. Budu jmenovat jen ty největší akce: podařilo se nám dokončit velkou rekonstrukci Kulturního domu Mlejn, z čehož mám nesmírnou radost, uzavřeli jsme náročnou revitalizaci šesti sídlištních vnitrobloků, vybudovali jsme nová parkovací místa na Velké Ohradě, rozjeli jsme rozsáhlý projekt zateplení 15 školních budov, postavili jsme několik nových hřišť, provedli důležité úpravy v Centrálním parku,... a mohl bych pokračovat dále.

Po podzimních komunálních volbách proběhla jednání, ze kterých vzešla současná koalice ODS,ČSSD a Občanské koalice Prahy 13. Na základě koaliční dohody máme jednoho nového zástupce starosty a nové složení rady. Ustavující zastupitelstvo pověřilo nově zvolenou radu, aby do 15. 3. 2011 předložila zastupitelstvu programové prohlášení na volební období 2010 – 2014, v němž budou formulovány hlavní cíle vedení městské části pro tato léta. Nechci nyní předjímat, jak přesně bude programové prohlášení vypadat, to bude předmětem mnoha jednání. Jsem však přesvědčen, že i nadále zůstanou v platnosti priority, které jsme měli v předchozím období. Těmi nejdůležitějšími oblastmi našeho zájmu budou nepochybně i v budoucnu doprava, bezpečnost, životní prostředí a rozvoj městské části. To ale samozřejmě neznamená, že se chystáme zanedbávat školství nebo sociální věci.

Abych se dostal ke konkrétním záměrům pro následující období: Chceme pokračovat v řešení situace s parkováním na sídlišti Velká Ohrada. Připravujeme nyní výstavbu terasovitého parkoviště u Základní školy Klausova.

Zasadíme se o rozšíření městského kamerového systému na dalších problematických místech. Budeme prosazovat dobudování Jinočanské spojky a Radlické radiály. Na druhé straně uděláme vše pro to, abychom omezili výstavbu velkých staveb v intravilánu obce. Chceme podpořit modernizaci sportovního areálu Sokola ve Stodůlkách a v mezích možností pokračovat v rekonstrukci dalších hřišť a sportovišť. Budeme intenzivně usilovat o realizaci projektu Domu seniorů, jehož výstavbu připravuje hlavní město v místě dnešní autobusové točny ve Stodůlkách.Termín zahájení stavby bude dán finančními možnostmi hlavního města, Praha 13 poskytne maximální součinnost, aby u nás Dům seniorů mohl být co nejdříve postaven. Dokončíme rozběhnutý prodej obecních bytů oprávněným nájemcům, aby se obyvatelé domů mohli sami rozhodnout, jak budou se svým majetkem nakládat a do čeho budou investovat. Já osobně budu nadále prosazovat, aby Praha 13 měla vyrovnaný rozpočet a nezadlužovala se. V předchozím období jsme byli velice úspěšní v získávání prostředků z evropských fondů.

Budeme v tomto úsilí pokračovat i nadále a hledat všechny možnosti, jak doplnit naše zdroje vhodnými dotacemi.

V neposlední řadě se zaměříme na další rozvoj služeb úřadu pro veřejnost. Vždy jsem říkal, že úřad má sloužit a co nejméně občana obtěžovat.Měli jsme první Czech Point v České republice a dále rozšiřujeme služby poskytované po internetu. Občan se může prostřednictvím internetu objednat k návštěvě na několika pracovištích na konkrétní den a hodinu a nemusí pak čekat. Je známo, že jedním z nejvytíženějších pracovišť na radnici, kde se tvořily fronty, je přepážka ověřování dokumentů a podpisů (tzv. vidimace a legalizace). Proto jsme přistoupili k přebudování a posílení tohoto pracoviště, takže od nynějška jsou zde místo dvou přepážek k dispozici přepážky čtyři, což by mělo výrazně urychlit odbavení žadatelů o ověření. Samozřejmě budeme i nadále sledovat potřeby občanů i moderní trendy a v rámci možností budeme naše služby vylepšovat. Rád bych vám popřál, abyste na úřad museli chodit co nejméně, ale abyste byli v Praze 13 spokojeni a aby se vám tu dobře žilo. Do roku 2011 přeji hodně zdraví, pohody i pracovních úspěchů.

David Vodrážka, starosta Prahy 13