Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ověřování půjde rychleji

Díky rekonstrukci pracoviště ověřování v přízemí radnice, která skončila před Vánocemi, se zvýšil počet přepážek pro ověřování podpisů a kopií dokumentů ze dvou na čtyři, což urychlí obsluhu zákazníků.
Čekání na radnici se také můžete vyhnout tím, že se na přepážková pracoviště předem objednáte prostřednictvím internetu. Přehled těchto pracovišť, rezervační formulář a další podrobnosti najdete na www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit – Rezervace termínů.