Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zastupitelstvo MČ Praha 13 pro volební období 2010-2014

Ing. Vít Bobysud
ODS
Ing. Radek Dlesk
TOP 09
Mgr. Soňa Dóžová
TOP 09
Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.
SZ
RNDr. Miloš Gregar
ODS
Ing. Kateřina Helikarová
TOP 09
Věra Herzánová
ODS
PharmDr. Lubomír Chudoba
ČSSD
Ing. Lucie Inmanová
ČSSD
Libor Jirků
TOP 09
Ing. Gabriela Kloudová, MBA
ODS
Lenka Kotková, DiS.
TOP 09
Mgr. Antonín Krejčík
TOP 09
Ing. Miroslav Křížek, Ph.D.
ODS
Petr Kužel, MBA
ODS
Mgr. Jakub Lapáček
TOP 09
Aleš Mareček
ČSSD
Mgr. Eva Montgomeryová
ČSSD
Ing. Jiří Neckář
ČSSD
Ing. Vítězslav Panocha
 OK P13
Zbyněk Pastrňák
ODS
RNDr. Marcela Plesníková
 SZ
doc. Ing. Petr Praus, CSc.
TOP 09
Erika Prausová
VV
Mgr. Olga Sedláčková
SZ
Pavel Sirotek
ODS
Ing. Ladislav Strejček
KSČM
Ing. Vojtěch Šeferna
TOP 09
Ludmila Tichá
ODS
Jaromír Vacek
ČSSD
Ing. Eva Vítková
OK P13
Ing. David Vodrážka
ODS
David Zelený
ODS
Ing. Jan Zeman, CSc.
KSČM
Petr Zeman
ODS

 

ODS – Občanská demokratická strana, ČSSD – Česká strana sociálně demokratická, SZ – Strana zelených a občané Prahy 13, KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy, OK P13 – Občanská koalice Prahy 13, VV –Věci veřejné