Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zastupitelstvo zvolilo představitele Prahy 13

 

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 13 se uskutečnilo ve čtvrtek 25. listopadu. Jeho hlavním úkolem bylo zvolit starostu, jeho zástupce, členy rady a zřídit výbory. Zasedání zahájila paní Eva Montgomeryová, jakožto nejstarší zastupitelka, která poté předala řízení schůze dosavadnímu starostovi Davidu Vodrážkovi. Všichni zastupitelé složili zákonný slib a projednali další průběh zasedání. Po delší rozpravě byl nakonec schválen i volební a jednací řád zastupitelstva.
Starostou Prahy 13 pro následující čtyřleté období zastupitelstvo zvolilo 23 hlasy Ing.Davida Vodrážku (ODS).Třemi zástupci starosty byli zvoleni Petr Zeman (ODS),David Zelený (ODS) a AlešMareček (ČSSD). Rada městské části bude v následujícím volebním období devítičlenná.Na základě koaliční dohody byli jejími členy kromě starosty a jeho zástupců zvoleni ještě Petr Kužel (ODS), Zbyněk Pastrňák (ODS), PharmDr. Lubomír Chudoba (ČSSD), Jaromír Vacek (ČSSD) a Ing. Vítězslav Panocha (Občanská koalice Prahy 13). Zastupitelstvo pak ještě zřídilo celkem pět výborů: finanční, majetkový, kontrolní, výbor pro evropské fondy a výbor pro výchovu a vzdělávání. Poté zvolilo jejich předsedy, místopředsedy, tajemníky a členy.
Složení výborů a všech ostatních samosprávných orgánů najdete na www.praha13.cz v oblasti Samospráva.

Samuel Truschka