Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Děkujeme za spolupráci a podporu

Jako každoročně je mou milou povinností popřát všem čtenářům hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů v roce 2012. A samozřejmě zvláště pak poděkovat těm, kteří nad rámec svých občanských povinností pomáhali našim strážníkům v terénu, při řešení konkrétních problémů. Městská policie sice využívá k plnění svých úkolů moderní techniku, nicméně bez úzké spolupráce s občany není rozhodně možné dosáhnout zásadního zlepšení situace v Praze 13, především v oblasti veřejného pořádku. Dovolím si také seznámit vás se záměry našeho obvodního ředitelství pro rok 2012. V letošním roce plánujeme v rámci výkonu služby přesunout část své pozornosti z oblasti dopravy na oblast bezpečnosti osob a majetku, občanského soužití a na oblast veřejného pořádku. Jedná se zvláště o kontrolu míst s výskytem osob bez domova a kriminálně závadových osob. Mezi tyto lokality spadá především okolí stanic metra a nákupní centra. Závěrem znovu připomínám, že Obvodní ředitelství Městské policie Praha 13 sídlí v Lýskově ulici čp. 1593 ve Stodůlkách. Dostanete se k němu autobusem č. 225 (zastávka Lýskova), případně autobusem č. 164 (zastávka Mototechna). Jakékoli oznámení či žádost o pomoc lze učinit osobně či telefonicky na naše operační středisko s nepřetržitým provozem - tel. 251 625 175-6 nebo prostřednictvím bezplatné linky tísňového volání 156.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP