Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hracích automatů bude méně

 

 

V roce 2011 znovu ožil trend směřující k omezení míst s výherními hracími přístroji, které jsou ve společnosti všeobecně vnímány jako negativní jev. Ústavní soud dal v červnu za pravdu ochránci veřejných práv, který se postavil proti rozhodnutí ministerstva vnitra o zrušení části vyhlášky obce Chrastava, v níž byla stanovena místa, kde mohou být provozovány herní přístroje a videoloterní terminály. Tímto rozhodnutím Ústavní soud jinými slovy řekl, že obcemají právo regulovat počet výherních hracích přístrojů i videoloterních terminálů na svémúzemí. Reakcí na tento nález byl zákon ze 6. 9. 2011 - č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Novela mimo jiné zpřesnila definici herních zařízení, která může obec regulovat.

Diskuse o možnostech potlačení herního průmyslu byla zahájena také v hl. městě Praze. Magistrát připravil návrh vyhlášky, kterou je možné herní místa regulovat, a rozeslal ji všem městským částem. Radnice jednotlivých městských částí se tak mohly vyjádřit zejména k seznamu místních adres, na kterých jsou provozovány výherní hrací přístroje, videoloterní terminály a další herní zařízení.

Také v Praze 13 se rozproudila debata o potřebě omezit výherní automaty. Zazněly i požadavky okamžitého zrušení všech hracích míst v městské části. Na tomto místě je však nutné zdůraznit, že ne všechna herní zařízení povolují městské části. Velkou část, zejména tzv. videoloterní terminály, povoluje Ministerstvo financí a zmíněná vyhláška se na ně nebude vztahovat po dobu 3 let.

Rada Městské části Praha 13 rozhodla v souladu se svým programovým prohlášením a dlouhodobým přístupem k této problematice a s četnými hlasy občanů, kteří se k otázce vyjadřují. Navrhla magistrátu zredukovat vyhláškou v nadcházejícím období, počínaje rokem 2012, herní místa na území městské části o 23 %.

Pokračuje tak trend, který radnice zahájila v roce 2008.

Od roku 2008 u nás bylo celkem zrušeno již 43 % herních míst z původního počtu. Opatření v oblasti redukce herního průmyslu činí radnice i přesto, že tím dochází ke značnému krácení rozpočtových příjmů - správních poplatků, místních poplatků a odvodu části výtěžku. Radnice Prahy 13 tak postupuje především proto, aby se zamezilo rozvoji negativního prostředí pro děti, mládež a dospělé naší městské části.

Zastupitelstvo hl. města Prahy na svém zasedání 15. prosince 2011 vyhlášku, jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje a další herní zařízení, přijalo. Účinná bude od 1. ledna 2012. Za tři roky podle ní zanikne např. také herní místo s videoloterními terminály ve stanici metra Luka, Stodůlky apod.

Praha 13 nadále počítá s plynulým snižováním herních míst i do budoucna. Postupně by tak mohlo v souladu se záměrem magistrátu na území hlavního města zůstat pouze několik málo herních center nebo jedno centrální herní místo.

Rudolf Foukal, ekonomický odbor