Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na konci roku se skládají účty. Do čeho radnice v roce 2011 investovala peníze daňových poplatníků?

Na konci roku se skládají účty. Do čeho radnice v roce 2011 investovala peníze daňových poplatníků?

Také v loňském roce proběhla v naší městské části řada rozsáhlých investičních akcí. Ty nejzásadnější se týkaly oblasti školství,  přesněji řečeno téměř všech budov základních a mateřských škol. Podařilo se nám dokončit unikátní projekt nazvaný Odpovědné školy Prahy 13, kde slovo „odpovědné“ znamená energeticky úsporné. Hlavní viditelnou změnou je zateplení a nová barevná fasáda školních budov. Zateplení 17 škol stálo téměř 474 milionů korun, z toho více než jednu třetinu jsme získali z evropských fondů, konkrétně z operačního programu životní prostředí. Zbývá už pouze dokončit fasádu Domu dětí a mládeže v Chlupově ulici, který se zateploval jako poslední.

Projekt energetických úspor se ale neomezil pouze na zateplení budov. Podstatným opatřením byla radikální změna hospodaření s energií ve školách - ve všech školách byly vybudovány vysoce účinné plynové kotelny a zaveden moderní systém regulace teplot v místnostech. Kromě toho byla provedena opatření na snížení energetické náročnosti osvětlení a úspory vody. Všechny provedené investice a náklady ve výši téměř 129 milionů korun financovala na základě smlouvy společnost ENESA, my je  postupně budeme splácet, avšak výhradně z dosažených úspor, které jsou zaručeny smluvně. Každoročně bychom měli ve školách uspořit přes 24 milionů korun. V roce 2012 budeme v energetických opatřeních pokračovat – zateplíme všechny tři naše polikliniky.

Vedle rekonstrukce fasád jsme na školských objektech instalovali také vnější kamerový systém. Na všech 31 škol bylo namontováno celkem na 350 kamer, jejichž smyslem je ochránit budovy před vloupáním a také zajistit dohled nad veřejným pořádkem v bezprostředním okolí škol. Celý projekt stál 38,5 milionu korun. Prosincové zastupitelstvo městské části schválilo záměr rozšíření kamerového systému v rámci projektu Bezpečná Praha 13 na další exponovaná místa, měl by být instalován na další budovy městské části i bytové domy. V této chvíli jde o investiční záměr, jehož konkrétní podoba a rozsah se bude formovat při zpracovávání projektové dokumentace. Začátkem prosince byla také zkolaudována nová budova, která zvýšila kapacitu rekreačního zařízení Kozel ve Vrchlabí, takže již v této sezoně slouží našim školám pro pořádání lyžařských zájezdů a škol v přírodě.
Podrobnosti se dozvíte na jiném místě STOPu.

V oblasti životního prostředí jsme investovali do revitalizace parku Panská zahrada, kde vznikla fontána a dětské hřiště. Proběhly také rozsáhlé úpravy parku v sídlištním vnitrobloku Mohylová, v letošní etapě jsme zaplatili přibližně jeden milion korun. Určité investice směřovaly také do dalších revitalizovaných vnitrobloků a do dílčích rekonstrukcí dětských hřišť.

S plánovanými investičními akcemi na letošní rok vás seznámím v souvislosti se schvalováním rozpočtu městské části.

 

Přeji vám do roku 2012 hodně zdraví, klidu a spokojenosti. 

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz