Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stalo se v lednu: Jak Norové špatně rozuměli a Češi začali lyžovat

Když ve dvanácti s kamarády z reálného gymnázia zakládá „Bruslařský klub“(a studentům jest sportování zapovězeno), přidává si syn pražského drogisty Rösslera pseudonym Ořovský (Ross je něm. oř). Když pak Norové obdrží žádost o ceník bruslí podepsaný „Bruslařský klub Praha“, usoudí, že „Bruslar ski“ určitě zapomněl na lyže. A tak po Novém roce společně s bruslemi dorazily do Prahy i dva páry lyží. Nejprve vyzkouší „prkýnka“ na dvoře rodinného domu a pak se 5. ledna 1887 v pozdních večerních hodinách, spouští Josef Rössler-Ořovský s bratrem Karlem na lyžích rovnou dolů od zbořené „Koňské brány“ zasněženým „Václavákem“. První v Čechách na lyžích a možná první na světě při nočním lyžování. Hned zakládá Ski – klub, v r. 1893 I. Český lawn tenis klub a Český Yacht klub, kterému kupuje plachetnici. V neděli 29. března 1896 je rozhodčím prvního pražského derby Sparta–Slavia. Zanícený a zarputilý bruslař, plavec, tenista, veslař i kanoista byl u vzniku Českého olympijského výboru a jako generální sekretář ČOV vedl výpravy českých sportovců na OH r. 1908, 1912, 1920, 1924, a r. 1928. Díky jeho společnému úsilí s Dr. Guthem–Jarkovským se čeští sportovci zúčastnili OH ve Stockholmu r. 1912 již jako samostatná země.

–dn-