Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zkušenosti s integrací cizinců

 

Přítomnost cizinců v základních školách je dnes chápána jako samozřejmost. Jejich úspěšné začlenění do výchovně vzdělávacího procesu již takovou samozřejmostí není. Ve FZŠ Brdičkova se výuce cizinců věnujeme systematicky již několik let. Začali jsme v době, kdy základní školy ještě nebyly podporovány granty MŠMT a Městskou částí Praha 13. Dnes v naší škole již třetím rokem funguje bezplatné vyučování, které probíhá ve speciální učebně jazykové přípravy cizinců. Pedagogové prvního i druhého stupně se v průběhu dopoledního vyučování věnují skupinám cizinců v komunikačních kurzech pro začátečníky a mírně pokročilé. Jejich náplní je zvládání základních řečových dovedností v oblasti mluveného i psaného projevu. Pak jsou děti začleněny do kurzu mluvnice a pravopisu. Na dopolední výuku navazují odpolední bloky, které se zaměřují na hlubší porozumění češtině poslechem a četbou textů, zhlédnutím filmových představení...
Problémem zůstává, že žák začleněný do výuky češtiny jako cizího jazyka chybí v rámci dopoledního vyučování. Jde o situaci přechodnou, protože po zvládnutí komunikačních kurzů a kurzu mluvnice a pravopisu se dítě vrací zpět do své třídy.
Žáků - cizinců postupně stále přibývá, a tak doufáme, že naše práce, snaha a úsilí mají smysl a že za podpory MŠMT a Městské
části Praha 13 v ní budeme moci i nadále pokračovat.

Taťána Sasková