Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

JARMARK VE ŠKOLE MLÁDÍ

První prosincové úterý se v Základní škole Mládí konal druhý ročník vánočního jarmarku. Na akci, která byla určena veřejnosti, děti z této školy představily své výrobky, vytvořené společně se svými učiteli a rodiči. Návštěvníci si u stánků kupovali adventní věnce, ozdoby, svíčky, ale i různé dárkové zboží. Rodiče z Klubu přátel školy otevřeli kavárnu, kde si mohli všichni přítomní pochutnat na připraveném občerstvení. Velký dík za příjemnou atmosféru v průběhu celého jarmarečního odpoledne patří rodičům a všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli.

Kateřina Kučerová