Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kontejnery na objemný odpad až v březnu

Kontejnery na objemný odpad budou přistavovány až v březnu 2014. Harmonogram bude uveřejněn ve zpravodaji STOP a na internetových stránkách městské části.

Michaela Líčková, OŽP