Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Setkání užitečných organizací

Zástupce starosty Aleš Mareček, který má v kompetenci také sociální záležitosti, se každoročně setkává se zástupci organizací poskytujících sociální služby. Na radnici se 10. prosince sešlo na 20 těchto organizací spolu s pracovníky odboru sociální péče a zdravotnictví. Věnovali čas bilancování a vzájemnému představení plánů na příští rok. „Jsem rád, že zde máme tolik aktivních charitativních organizací,“ chválí místostarosta Mareček. „Spolupráce si vážíme a chceme poskytovatelům služeb v rámci možností pomáhat i nadále.“ Téhož dne odpoledne se Aleš Mareček sešel ještě se zástupci klubů seniorů.

Petr Syrový