Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stalo se v lednu:Jak střelci ke svému ostrovu přišli

Jak střelci ke svému ostrovu přišli

Vltavský ostrov měl ve své historii řadu jmen. Říkalo se mu Malé Benátky, Hořejší či Malý ostrov, Ostrov pod mostem, Trávník, Vodní dvůr, nebo také „Šicinzl“, jak se počeštil německý výraz Schützeninsel - Střelecký ostrov. Ve 12. stol. jej vlastnil řád Johanitů, ve 14. stol. lékárník Augustin. Pražští střelci zde ale měli privilegium cvičit se tu ve střelbě z luků a kuší už za vlády Karla IV. Ostrostřelcům jej v pátek 12. ledna 1537 věnoval král Ferdinand I. Po porážce povstání v r. 1547 sice ostrov zabavil, ale r. 1562 polovinu vrátil městu a polovinu střelcům. To udělalo nevídaný galimatyáš v majetkových právech a spory o vlastnictví trvaly několik dalších století. V r. 1841 nahradil dosavadní přívoz nový most Františka I. a zdejší střelecká zábava najednou dostala, díky dochovaným svědectvím o svištění kulek až na Žofíně, nebývalý říz. Konaly se tu poutě, lidové veselice, r. 1882 I. všesokolský slet a r. 1890 tu poprvé v Čechách slavili 1. máj. Za II. sv. války ostrov patřil pražským Hitlerjugend, po válce připadl městu. V srpnu 2002 byl téměř zničen povodní. Dnes je opět oblíbeným místem konání různých kulturních a zábavních kratochvílí. Ale kde zůstali ostrostřelci?

Dan Novotný