Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby

  • So 11. 1. DO MÁSLOVIC ZA MÁSLOVÝM BETLÉMEM
    Neradi se loučíte s Vánocemi? Tak pojeďte na výlet do Malého máslovického muzea másla. Dozvíte se o jeho pozoruhodné historii, uvidíte unikátní exponáty a především betlém z másla. Bude-li nám přát počasí, projdeme se naučnou stezkou k Vltavě a svezeme se přívozem do Libčic, odtud vlakem do Prahy. Začátek akce ve 14.00 na autobusové zastávce Máslovice (bus č. 374 odjíždí ve 13.30 od metra C Kobylisy). Cena 100/70 Kč + vstupné do muzea 30/20 Kč. Eva Sokolová
  • Čt 16. 1. VZPOMÍNKA NA JANA PALACHA. Jméno Jan Palach obletělo v lednu roku 1969 doslova celý svět. Vycházkou si připomeneme 45. výročí sebeupálení Jana Palacha a projdeme se místy, spojenými s jeho osobností. Začátek akce v 16.00 na Palachově náměstí u Palachovy pamětní desky na budově FF UK. Cena 100/70 Kč. Jaroslava Nováková
  • So 18. 1. ZA SVATÝM NORBERTEM DO STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA. Vydejte se s dětmi (od 6 let) do historických sálů Strahovského kláštera, poznejte zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta, život v klášteře, kapitulní síň a křížovou chodbu. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14.00 před vchodem do areálu kláštera z Pohořelce (stanice tram. č. 22 Pohořelec).
  • So 25. 1. ZROD ČESKÉHO DIVADELNICTVÍ ANEB PO STOPÁCH OBROZENECKÉHO DIVADLA. Vydejme se do míst, kde se v Praze rodilo české divadelnictví. Připomeneme si první česká představení uváděná na pražských divadelních scénách, osudy slavné Boudy na Koňském trhu a přední osobnosti této doby, např. Václava Tháma, s nímž jsou počátky českého divadla neodmyslitelně spjaté. Začátek akce v 10.00 u Café Tramvaj na Václavském náměstí. Cena 100/70 Kč. Pavla Bartásková

Další informace naleznete na www.prague.eu.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@prague.eu