Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VÝSLEDKY ANKETY O PRIORITÁCH OBČANŮ

Dne 25. září 2013 proběhlo na radnici Prahy 13 druhé veřejné fórum k rozvoji městské části jako jeden z bodů plnění kritérií Místní agendy 21. Fóra se zúčastnilo 48 občanů, kteří sepsali a poté bodově ohodnotili své priority. Z tohoto jednání vyplynulo následující pořadí deseti nejdůležitějších úkolů:

 1. Nesouhlas s výstavbou u OC Lužiny a zahušťováním dopravy 23 bodů
 2. Vyvinout maximální úsilí pro zvýšení mimoškolních volnočasových aktivit s cílem dostat děti od počítačů, televize a negativních aktivit ke sportu, kultuře a do přírody 9 bodů
 3. Kamerový systém - realizovat 8 bodů
 4. Zvýšit úsilí k získání více finančních prostředků do rozpočtu MČ na oblast volného času mládeže 6 bodů
 5. Zlepšit pobytové a nepobytové formy péče o seniory a zdravotně postižené 5 bodů
 6. Předzahrádky – prodej vlastníkům přilehlých nemovitostí 5 bodů
 7. Omezit další zábory zeleně pro výstavbu 5 bodů
 8. Zvýšit úsilí o zajištění bytů pro sociálně slabé rodiny 4 body
 9. Řešení pořádku v okolí některých živnostenských provozoven 2 body
 10. Dostupnost úřadovny správy sociálního zabezpečení 2 body

Závěry veřejného fóra byly z důvodů větší reprezentativnosti předloženy občanům formou ankety ve STOPu. Čtenáři mohli své názory zasílat poštou, vhozením do schránky na podněty na radnici nebo prostřednictvím internetu. Do ankety se zapojily více než tři stovky respondentů.

Výsledkem je následující pořadí priorit občanů:

Celkem bodů

 1. Omezit další zábory zeleně pro výstavbu 101
 2. Nesouhlas s výstavbou u OC Lužiny a zahušťováním dopravy 80
 3. Kamerový systém - realizovat 54
 4. Vyvinout maximální úsilí pro zvýšení mimoškolních volnočasových aktivit s cílem dostat děti od počítačů, televize a negativních aktivit ke sportu, kultuře a do přírody 21
 5. Zlepšit pobytové a nepobytové formy péče o seniory a zdravotně postižené 16
 6. Řešení pořádku v okolí některých živnostenských provozoven 13
 7. Zvýšit úsilí o zajištění bytů pro sociálně slabé rodiny 12
 8. Zvýšit úsilí k získání více finančních prostředků do rozpočtu MČ na oblast volného času mládeže 11
 9. Dostupnost úřadovny správy sociálního zabezpečení 5
 10. Předzahrádky – prodej vlastníkům přilehlých nemovitostí 4

Pro hodnocení Místní Agendy 21 se používá pěti úrovní - A, B, C, D a Z (zájemci). Nejvyšší stupeň A má zatím jediná municipalita v republice - Chrudim, kategorii B získalo 6 měst či obcí, C – 37, D - 26 a Z 95 municipalit. Praha 13 získala pro rok 2012 za splnění předepsaných kritérií Místní Agendy 21 kategorie C a D, čímž se zařadila po bok 44 nejpokročilejších měst v celé naší republice. Kategorii D získala již 1. 7. a kategorii C v prosinci 2013. Výsledky ankety budou dále předloženy Radě MČ Praha 13 jako podklad pro stanovování priorit.

Děkujeme všem respondentům za účast v anketě!

Jiří Neckář, koordinátor Místní agendy 21