Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

CHARITATIVNÍ JARMARK

První prosincový čtvrtek bylo v ZŠ s RVJ Bronzová opravdu rušno! V rámci Dne otevřených dveří se konal pod záštitou Rady rodičů ZŠ s RVJ Bronzová Charitativní jarmark, na kterém děti nabízely svoje výrobky. Za získané peníze chtějí pomoci zvířatům, o která se starají Lesy hl. m. Prahy v zookoutku v Malé Chuchli a záchranné stanici v Jinonicích. Vánoční charita je pravidelnou součástí předvánočního života žáků z Bronzové.

Alena Šoukalová