Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

HLEDÁME SVÉ PŘEDKY

V sobotu 22. listopadu pořádala Den otevřených dveří Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, která již od roku 1998 sídlí ve Stodůlkách. Do Fantovy ulice č. 1784 přijelo 79 zájemců o genealogii a heraldiku z různých míst naší republiky, ale také z Prahy 13. Největší zájem návštěvníků byl tradičně o pomoc při čtení písma ve starých matrikách i dalších archiváliích, o počítačové genealogické programy a také o specializovanou knihovnu s více než 7 700 svazky. Více o činnosti našeho zájmového spolku, který oslavil 45 let od svého založení a má přes 900 členů, najdete na www.genealogie.cz.

Martin Slaboch, pře dseda ČGHSP