Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informovanost o nebezpečí HIV je nízká

Již potřinácté se letos v České republice konala osvětová kampaň Červená stužka spojená s finanční sbírkou. Váže se k 1. prosinci, Mezinárodnímu dni boje proti AIDS. Smyslem akce je vyjádřit solidaritu HIV infikovaným a AIDS nemocným a zároveň upozornit co nejvíce lidí na nebezpečí přenosu viru HIV, zejména nechráněným pohlavním stykem. Česká republika vykazuje relativně nízký počet nakažených a nemocných, alarmující je však téměř nulová informovanost a výrazný nárůst nově diagnostikovaných případů – v roce 2011 bylo evidováno 114 nových případů, v roce 2014 již bylo zaznamenáno více než 200 nových případů.

V Praze 13 Červenou stužku podeváté zajišťovali žáci 9. tříd Základní školy Kuncova, která ji tradičně zahrnuje jako Zdravá škola do školního preventivního programu. Do ulic naší městské části a na Smíchov se 1. 12. vydalo 30 vybraných a proškolených deváťáků, kteří rozdali 800 letáčků a prodali 416 odznaků. Největší zájem, sympatie a podporu vyjadřovali mladí lidé. Na konto České společnosti AIDS pomoc jsme zaslali 11 005 Kč. Z příspěvků je financován provoz Domu světla, který nabízí HIV pozitivním ubytovací, zdravotní a sociální služby, zajišťuje bezplatné anonymní testování, poradenskou linku a besedy pro mládež. Za příkladný a zodpovědný přístup vyslovuji zapojeným žákům poděkování, pochvalu a uznání.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova, koordinátor Červené stužky