Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kdy bude otevřena pošta v rekonstruovaném obchodním středisku na Lužinách?

Kdy bude otevřena pošta v rekonstruovaném obchodním středisku na Lužinách?

Stále se odsouvají termíny a stát fronty na poště na Slunečním náměstí není nic příjemného. Děkuji za odpověď.

Obnovení poboček knihovny a pošty v Obchodním centru Lužiny po rekonstrukci – to byly naše hlavní podmínky, když se před třemi lety jednalo o souhlasném stanovisku městské části k rekonstrukci budovy. Tehdy nám bylo vlastníkem objektu závazně přislíbeno, že obě zmíněné instituce se do centra vrátí. Vlastník od počátku usiloval o to, aby se tak stalo, a my jsme se ho také pravidelně dotazovali, jak se situace vyvíjí. Horší je to s termíny. Jak víte, rekonstrukce centra se zpozdila, částečně také kvůli obstrukcím občanského sdružení, které se obnově objektu snažilo všemožně bránit. Nakonec byla rekonstrukce loni na jaře zdárně dokončena, v květnu zahájilo obnovené centrum provoz a začátkem října se pro veřejnost otevřela i lužinská pobočka Městské knihovny v Praze. Situace kolem pošty byla poněkud složitější. Jednání mezi vedením České pošty a provozovatelem obchodního centra jsme sledovali s určitým napětím. Mimo jiné také proto, že Česká pošta se potýkala s ekonomickými problémy a veřejně vyhlásila, že bude některé neperspektivní pobočky rušit. Protože pobočka na Lužinách evidentně chybí a rozhodně se nedá nazvat neperspektivní, znovu jsme apelovali na Českou poštu, že zrušení této pobočky nepřichází v úvahu. Dostalo se nám ujištění, že pobočka v OC Lužiny bude obnovena a že nadále pokračují intenzivní jednání o finalizaci smlouvy s vlastníkem objektu. Samotný termín otevření pošty je ale bohužel záležitostí, kterou jsem nemohl nijak urychlit, přestože jsem to několikrát urgoval jak u České pošty, tak u provozovatele OC Lužiny. Podle sdělení obou stran musela podpisu smlouvy předcházet řada složitých jednání právního i technického charakteru a celý projekt musel projít mnoha schvalovacími procesy, které jsou v takovýchto případech nezbytné.

V prosinci konečně došlo k definitivnímu podpisu nájemní smlouvy a byl schválen harmonogram dalšího postupu. Podle posledních informací vedení OC Lužiny je termín otevření pošty stanoven na jaro tohoto roku, předběžně na přelom března a dubna. V současné době prý probíhá zpracování projektové dokumentace prostoru pošty, samotná výstavba má být zahájena počátkem února a bude trvat až do konce března. Provozovatel obchodního centra uvádí, že se snaží celý proces přípravy pobočky co nejvíce urychlit, aby mohl občanům služby České pošty nabídnout co nejdříve. Doufám, že tento termín bude již dodržen a že se obyvatelé Prahy 13 konečně dočkají pošty, na kterou všichni netrpělivě čekáme.

Závěrem mi dovolte, abych vám do nového roku popřál vše dobré.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,
internet: www.praha13.cz