Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Možnosti a hrozby sociálních médií

Napadlo vás někdy, že používání mobilních telefonů ve škole může být dobrý nápad? Napadlo někdy vaše děti, že používání mobilů kdekoli jinde by mohl být problém? ZŠ Mládí se od září zapojila do projektu ERASMUS+, který si prozkoumání těchto otázek vzal za své.

Projekt nese název Social Media and Education – Threats and Opportunities a vznikl na základě spolupráce pěti evropských škol – té naší, školy z Holandska, Německa, Velké Británie a Španělska. Španělský koordinátor projektu Alfonso Sancho se chce podívat na žáky běžně používané nástroje jako na příležitost: „I u tužky záleží na tom, jak ji používáme – můžeme s ní počmárat lavici nebo napsat krásnou báseň. Nezáleží na tom, o jaký nástroj jde, ale co se s ním naučíme dělat.“ S našimi evropskými partnery se o takové učení budeme snažit příští dva roky.

První pracovní setkání proběhlo 9. – 16. listopadu v jihošpanělském Jaénu, další bude v lednu v německém Dreieichu a v červnu bude hostitelem naše škola. Témata setkání budou postupně přesouvat pozornost od hrozeb, které sociální média přinášejí, k pozitivním možnostem jejich využití. Žáci i pedagogové si ujasní, jak využít potenciál cloudové a instantní komunikace, aplikací v mobilech či komunikačních platforem. Už setkání v Jaénu bylo cennou zkušeností. Španělská strana připravila pestrý program, který propojil práci v mezinárodních týmech, historii sociálních médií a barvitý svět Andalusie. Šestice našich žáků se vrátila s pocitem, že komunikace s evropskými  vrstevníky je něco přirozeného a že se znalostí jazyků lze v Evropě snadno najít přátele.

Žák Matyáš Greif dodává: „Byl to pro mě ohromující zážitek a budu na Jaén vzpomínat navždy v dobrém – přeji si, abych opět viděl ty úžasné lidi ze všech států.“

Tomáš Klinka, garant projektu