Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

O tuto zkušenost se rád podělím

Vnučka Lenička Šimůnková onemocněla a než se úplně uzdravila, trávila čas doma s námi, důchodci. Mezitím ji ze školky Sluníčko pod střechou přišel pohled od její paní učitelky Jany z oddělení Žabek. To mě překvapilo a ještě víc reakce mé čtyřleté vnučky, která se chtěla hned do školky vrátit. Takovou reakci jsem nečekal. Vnučka do školky nechodila úplně nerada, tento školní rok se ale do ní přímo těší. Taková výchova a chování paní učitelky je příkladem pro mnohé jiné učitelky řady školek a škol, protože tento přístup mění vztah dětí ke školce a následně škole. Ty pak mají chuť a touhu chodit do tříd mezi spolužáky.

Jaromír Ošťádal