Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prosinec patřil betlémům

Hned dvě výstavy betlémů proběhly na radnici v prosinci. Od 1. do 12. prosince si mohli návštěvníci radnice prohlédnout výstavu ze sbírky Vladimíra Glasera z Ořecha. Ve vitrínách v atriu bylo vystaveno několik betlémů ze dřeva, keramiky nebo moduritu od různých autorů, zejména z okolních obcí. Na vernisáži 3. 12. vystoupil Hudební kroužek Ořech (HUKOT) a pan Glaser přednášel o světově unikátních třešťských betlémech s propracovanou krajinou a specifickými postavami, které můžete v Třešti vidět v muzeu i v domácnostech betlémářů. Mnozí další umělci se do Třeště sjíždějí na pravidelná řezbářská sympozia, která pomáhají tuto tradici udržet.

Přednášku pan Glaser zopakoval ještě pro žáky dvou škol. V polovině měsíce vystřídaly jeho výstavu betlémy zapůjčené především obyvateli městské části. Mnohé z nich jsou vlastnoručními výrobky majitelů – např. vyřezávaný betlém pana Miroslava Hniličky nebo rozsáhlý betlém z makovic oděných do modrotiskové látky paní Evy Abrhámové. Na všech 26 betlémů se můžete na radnici přijít podívat v úředních hodinách ještě do 9. ledna.

Samuel Truschka