Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prvořadé je zabezpečení dveří a oken

Prvořadé je zabezpečení dveří a oken

I v tomto čísle budeme pokračovat v našem seriálu o možnostech zvýšení bezpečnosti vašich domovů. Třeba najdete nějakou inspiraci, co by se u vás dalo v této oblasti zlepšit.

Z hlediska vloupání jsou samozřejmě nejrizikovějšími místy bytů, rodinných domků, chat a dalších objektů dveřní a okenní stavební otvory.

Kritická místa dveřního prostoru jsou: ostění, zárubeň (rám), závěsy (panty), dveře (dveřní křídla) a uzamykací mechanizmy.

Ostění je dle typu stavby část stavebního prvku, kam se připevňují zárubně pro dveře. Jedná se buď o nosný nebo příčný panel, zděné nebo nosné příčky, dřevěný panel apod. Správná montáž zárubní se podstatně promítá do celkové odolnosti vstupního prostoru.

Zárubeň (rám dveří) může být dřevěná nebo kovová. V případě dřevěné zárubně se doporučuje její výměna za kovovou. Ale i ta není z hlediska bezpečnosti přijatelná, protože se dá velice snadno roztáhnout heverem. Pachatelé obvykle zárubeň roztáhnou ve výšce dveřního zámku. Roztáhnutím rámu vypadne závora ze zapadacího plechu zárubně a pachatel může pohodlně vejít do bytu. Ochrana proti tomu je jednoduchá. Do obou svislic kovové zárubně se „nalije“ řídký beton, který po vytvrdnutí zamezí roztažení rámu. Používají se i tzv. bezpečnostní zárubně. Jsou to silné svařené pásy nebo profilové ocelové rámy, které pomocí kotevních čepů či háků zapadajících do ozubů brání  násilnému vyražení zárubně ze zdi.

Závěsy (panty) jsou součástí dveřního křídla i zárubně. Dveřní křídla by měla být zavěšena na třech místech a panty umístěny na vnitřní straně dveří (pohled z bytu). Zvýšenou pozornost je třeba věnovat upevnění pantů a provést jejich ochranu proti vysazení dveří – například zarážkou.

Dveře (dveřní křídla) se dělí podle toho, z jakého materiálu jsou vyrobeny. Ve starší zástavbě mohou ještě převládat dřevěné dveře včetně dřevěných zárubní, a to buď jedno – či dvoukřídlé. Přestože na první pohled vypadají zdánlivě masivně, pokud nejsou opatřeny některými z mechanických zábranných prostředků, jsou pro zloděje jen malou překážkou. V panelových bytech jsou dveře v ocelových zárubních, avšak kvalita a prostupnost těchto dveří bez dostatečných přídavných prvků je malá.

Dveře by měly být vybaveny zejména těmito mechanickými komponenty:

  • bezpečnostní štít + prof ilová cylindrická vložka (chrání před odvrtáním, roztržením, vyhmatáním planžetou)
  • zadlabací zámek s prvky pasivní bezpečnosti (odolný proti odvrtání, pojistka, při rozlomení vložky automaticky zablokuje vysunutou závoru, speciální protiplech)
  • vrchní přídavný zámek (zdvojuje bezpečnost vstupních dveří, vložku nelze rozlomit, vyhmatat)
  • dveřní závora příčná a celoplošná (chrání před násilným vyražením, vysazením a vyháčkováním vstupních dveří)
  • doplňková zařízení (přídavné kódové kování, pojistka dveřních závěsů, zábrana proti vysazení, pojistný řetízek, panoramatické kukátko, dveřní zástrč apod.)
  • kombinace předchozího + oplechovaní a výztuže dveří
  • různé typy mříží

Uvedené prostředky lze vhodně kombinovat podle toho, o kolik chcete zmenšit šance zlodějů. Je jasné, že nic na světě není absolutní, tedy ani zabezpečení domácnosti. To bude vždy v určitém poměru k riziku, které chcete snížit. Čím lépe si svůj majetek zabezpečíte, tím klidněji můžete usínat. Je třeba upozornit, že nabídnuté mechanické prostředky zodolňují vstupní dveře určitým způsobem, který se dá vyjádřit prodloužením doby, než jsou překonány. Dveře ale nemohou být zcela nepřekonatelné, neboť např. při požáru, náhlé nevolnosti či nemoci je potřebné dveře otevřít pro evakuaci osob, záchranu života či zdraví obyvatelů bytu. Dalším důležitým aspektem je, zda vás hodlá navštívit zloděj, který si váš příbytek vybral náhodou, či zda jde o předem důkladně připravenou akci.

U neochráněných vstupních dveří se dá očekávat, že pachatel je snadno překoná. Buď dveře vysadí, vyháčkuje, vyrazí, vypáčí či prokopne. U bytelných dveří mnohdy postačí jejich doplnění příčnou závorou nebo rozvorovým systémem do všech stran. Pro ochranu osob, které jsou uvnitř bytu, se osvědčil přídavný zámek opatřený řetízkem nebo kovovým vymezovačem vůle pootevřených dveří. K pozorování osob před dveřmi slouží panoramatické kukátko, které zobrazuje prostor i těsně před dveřmi pod úrovní kukátka.

K zabezpečení celého vstupního dveřního prostoru doporučujeme nechat si nainstalovat certifikované bezpečnostní dveře s požárním atestem, které vyváženě respektují bezpečnostní i protipožární hlediska. Konstrukce takovýchto dveří si klade za cíl především zpevnění dveřního křídla, zvýšení počtu uzamykatelných a zajišťujících míst u dveří po celém jejich obvodu a osazení uzamykacími systémy, které jsou odolné proti všem známým způsobům překonání. Instalace bezpečnostních dveří počítá s vyztužením nebo zesílením zárubně.

Uzamykací mechanizmus dveří je tvořen zadlabacím zámkem, cylindrickou vložkou a kováním.

Zadlabací zámek musí být odolný proti násilí, vrtání, opatřen bezpečnostní pojistkou, která zabraňuje odemykání závory zámku uzamčených dveří při násilném vylomení cylindrické vložky. Závora zámku musí být masivní, dostatečně široká. Některé zámky mají místo ploché závory více závor kulatého průřezu.

Bezpečnostní cylindrická vložka musí mít překrytý profil vstupního otvoru pro klíč a musí být opatřena bezpečnostními prvky, které ji ochrání před vyhmatáním planžetou, před rozlomením, odvrtáním, vytržením cylindru nebo jeho zaražením. Bezpečnostní prvky mohou být ocelové plátky, válečky nebo kulič ky, zabudované do tělesa vložky. Renomovaní výrobci bezpečnostních cylindrických vložek by měli zaručit, že kopírování klíčů je možné jen cestou bezpečnostní karty, bez níž by výrobci klíčů neměli zhotovit další kopie.

Bezpečnostní kování musí dostatečně ochránit zámek před poškozením, vložka zámku nesmí přečnívat kování. Bezpečnostní kování se vyrábí z legovaných ocelí. Je proto odolné proti odtržení, navrtání, odlomení a odšroubování.

Při ochraně okenních prostorů a prosklených ploch, zejména v přízemí a nižších patrech objektů, je třeba věnovat pozornost všem komponentům oken, včetně parapetů.

Rám musí být dobře uchycen do ostění dostatečně dlouhými kovovými skobami (není přípustné, aby jeho poloha byla zajištěna pouze dřevěnými klíny). Kromě dřeva se k výrobě rámů používají i kovové svařené profily.

Okenní překlady a parapety musí být precizně vyzděny až k rámu, aby nevznikla žádná mezera mezi zdí a oknem.

Celá konstrukce okenního křídla musí být pevná v krutu, jinak hrozí nebezpečí prasknutí skla. Má-li okno velkou plochu, doporučujeme jeho konstrukci dělit svislými sloupci nebo vodorovnými poutci.

Závěsy musí být pevně a bezpečně uchyceny jak v rámu, tak i v okenním křídle (na kov přivařené, na dřevo zadlabané a fixované vruty).

Uzávěry a kování musí být kvalitní hlavně u přízemních oken. Zde nelze používat jednoduché jazýčky, obrtlíky a zástrče, které se po rozbití skleněné výplně dají lehce překonat. Bezpečnost oken podstatně zvyšují uzamykatelné uzávěry a kliky. K dalším možnostem zabezpečení oken se vrátíme příště.

Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra