Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Archeologická ulice

V tomto díle seriálu o křižovatkách se budeme věnovat další ulici, kde dochází k častým chybám ze strany řidičů. Archeologická ulice na Lužinách má dvě části, protože je přerušená širokým chodníkem u OC Lužiny. V části od Mukařovského ulice je i zde na začátku osazena tabule, na níž je uveden vjezd do zóny a značky, které upozorňují na to, že v celé zóně je nejvyšší povolená rychlost 30 km/h, přednost zprava, zákaz stání nákladních vozidel a výskyt příčných prahů. V této části jsou pouze dvě křižovatky s ulicemi Amforovou a Podpěrovou. Před nimi je ještě patrná tzv. psychologická brzda namalovaná na vozovce. Na obou křižovatkách mají auta přijíždějící z těchto dvou ulic přednost před vozidly přijíždějícími zleva. Výjezdy z parkoviště u OC Lužiny jsou opatřeny plnou čarou a řidiči vyjíždějící z nich by měli dát přednost vozidlům jedoucím po Archeologické ulici dál do Bronzové ulice. Určitě je ale dobré věnovat vyjíždějícím vozidlům zvýšenou pozornost, což by při dodržení povolené rychlosti 30 km/h neměl být problém.

Označení zóny je i z druhé strany na vjezdu do ulice od Jeremiášovy ulice. Přednosti zprava se týkají ulic Böhmova, Modrá, Zvoncovitá a Mohylová. Místem, kde dochází k častým chybám řidičů, je křižovatka Archeologické ulice se Zázvorkovou poblíž OC Lužiny. Vozidla vjíždějící na parkoviště tam musí dát přednost vozidlům jedoucím ze Zázvorkovy ulice. Při výjezdu z parkoviště dávají přednost všem vozidlům, protože výjezd je opatřen plnou čarou. I zde je na místě věnovat zvýšenou pozornost ostatním vozidlům. Ve všech případech doporučuji jezdit slušně a ohleduplně.

Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost